Epävarmuus on sijoittajan ystävä

Epävarmuus aiheuttaa markkinoiden heiluntaa, joka tuntuu nykytilanteessa epämiellyttävältä, kun huoli tulevasta on kova. Vaistomainen reaktio on paeta ja hakea suojaa. Toimiminen pelon vallassa on kuitenkin pidemmässä juoksussa haitallista, vaikkakin se voi tuntua hetkessä oikealta päätökseltä. Johan Hamströmin blogikirjoitus käsittelee sijoittajan mahdollisuuksia ja kipupisteitä epävarmoina aikoina.

Säästöpankin brändikuva

Maailmannäkemystämme muokkaa se ympäristö, jossa olemme varttuneet. Yhteiskuntamme on rakennettu vakauden, ennustettavuuden ja demokratian varaan viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Maailmanhistoriaan peilaten nämä ajatusmallit ovat kuitenkin olleet enemmän poikkeus kuin sääntö. Tästä huolimatta monet toimintamallimme perustuvat siihen, että vallitseva vakaus jatkuu. Tämä on viime aikoina osoittautunut ongelmalliseksi, mikä on ilmennyt heikkona huoltovarmuutena, toimitusketjuhäiriöinä ja kyseenalaisina riippuvuussuhteina.

Viime aikojen myllerrykset kylvävät epävarmuutta ja huolta tulevasta. Tyytymättömyys kasvaa, mikä voi johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Liialliseen synkkyyteen ei ole kuitenkaan syytä vajota, eikä viime vuosien kehityskulun jatkumoa pidä ennustaa viivoittimella. Talous on kompleksi järjestelmä, jonka kehityskulun ennustaminen on mahdotonta liian monen muuttujan takia.

Muutokset tuulet puhaltavat yritysmaailmassa

Sijoittajana on kuitenkin tärkeää havainnoida, miten yritykset, joihin olemme sijoittaneet, reagoivat lisääntyneeseen epävarmuuteen. Ja vielä tärkeämpää on, miten me itse toimimme lisääntyneen heilunnan keskellä.

Keskusteluissa yritysten kanssa on noussut esille lisääntynyt tarve joustavuudelle ja iskunkestävyydelle. Yrityksillä, jotka haluavat menestyä pitää olla kyky reagoida ja sopeutua nopeasti yllättäviin muutoksiin toimintaympäristössään. Tämä tarkoittaa digitalisaatio-, automatisaatio- ja toimitusvarmuusinvestointien ohella muutoksia organisaatiorakenteissa. Ketteryyttä saavutetaan siirtämällä päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakkaita; sinne missä on paras ymmärrys ja tuntuma vallitsevasta ympäristöstä.

On ilahduttavaa nähdä, miten moni meidän salkkuyhtiö on luonut joustavuutta, iskunkestävyyttä ja yrittänyt sopeutua siihen, miten toimitaan jatkuvassa muutoksessa. Uskon, että tämä tekee niistä entistä kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa. Tässä suhteessa olen luottavainen tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Jos salkun liikkeet kuitenkin hermostuttavat

Selkeä sijoitussuunnitelma ja laajasti hajautettu salkku on yleensä hyvä lähtökohta. Erilaiset omaisuuserät tarjoavat erilaisia tulovirtoja, jotka eivät ole riippuvaisia samoista trendeistä. Mutta tämä ei yksinomaan riitä. Jotta onnistumme kasvattamaan varallisuutta, emme saa luovuttaa silloin kuin tuntuu vaikealta tai pelottavalta. Jokainen reagoi epävarmuuteen eri tavalla ja jokaisella on erilaiset keinot selviytyä. Minua ovat auttaneet seuraavat asiat:

Ymmärrä mihin olet sijoittanut ja keskity olennaiseen

Ymmärrä mihin olet sijoittanut ja mitkä ovat ne keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat sijoituksesi arvoon. Hahmota millaisia odotuksia hintoihin on jo leivottu sisään. Tämä auttaa sinua tekemään järkeviä päätöksiä.

Osakesijoittajana uskon, että yritykset luovat arvoa kasvattamalla osakekohtaista kassavirtaa. Minulla pitää siis olla näkemys muutamasta yritykselle keskeisistä kassavirran ajureista. Uutismelun keskeltä pitää sitten yrittää seuloa olennaiset asiat, kuten onko tällä merkitystä yrityksen kassavirran kehitykseen pidemmällä aikavälillä ja millaisia odotuksia heijastuu jo hinnassa?

Hallitse tunteitasi laskumarkkinassa

Tunteiden hallinta on sijoittamisessa kaikesta tärkein asia, mutta samalla myös kaikkein vaikein. Omakohtaiset kokemukset ja harjoittelu vahvistavat sitä, mutta harva pystyy ikuisesti pakoilemaan laskumarkkinan aiheuttamaa pelon tunnetta.

On useita keinoja hallita tunteitaan laskumarkkinassa. Itse olen kokenut seuraavat asiat hyödyllisiksi.

  • Ympäristöä kannattaa muokata mahdollisimman rauhalliseksi ja tuunata alas ärsykkeitä, jotka johtaisivat ylimääräiseen hötkyilyyn.
  • Hiljennä vauhtia. Myönnän itsellesi, että pelottaa ja yritän analysoida miksi. Tosiasioiden tunnustaminen selkeyttää ajatuksia.
  • Lisää liikuntaa: se vähentää stressiä ja kirkastaa ajatuksia.
  • Käy uudestaan läpi perustelut jokaiselle sijoituskohteelle. Arvioi, vaikuttaako vallitseva epävarmuus merkittävästi näiden pidemmän aikavälin keskeisiin ajureihin.

Muista, että sijoitussalkku on vain osa henkilökohtaista taloutta

On myös syytä muistaa, että sijoitussalkkumme on ainoastaan osa meidän henkilökohtaista talouttamme. Pidemmän aikavälin kannalta on järkevämpää olla kajoamatta salkkuun, ja mieluummin hakea lyhytaikaista taloudellista turvaa muuttamalla muita osa-alueita, kuten kulutustottumuksia. Epävarmuus on sijoittajan ystävä, vaikka se ei ikinä siltä tunnu. Se luo mahdollisuuksia. Kilpailu hyvistä sijoituskohteista vähenee ja tulevaisuuden tuotto-odotukset nousevat. Näitä meitä pitäisi pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Lopuksi

Vaikka synkät pilvet ovat kerääntyneet taivaalle, ei ole syytä tehdä päätöksiä pelon vallassa. Kun otsikot ovat mustat, ongelmat ja huolet hinnoissa ovat hyvin tiedossa ja vastavoimat mobilisoituvat. Tämä on se hetki, jolloin on mahdollista varmistaa tulevaisuuden hyvät tuotot.

Aiheeseen liittyviä lukusuosituksia:

Doom: The Politics of Catastrophe. Niall Ferguson.
Stabilizing An Unstable Economy. Hyman Minsky.
Complexity Economics. Brian Arthur.
The Signal and the Noise. Nate Silver.
The Power of Habit. Charles Duhigg.

 

Johan Hamström

Johan Hamström toimii Säästöpankissa osakesalkunhoitajana ja hänen vastuullaan ovat Säästöpankki Eurooppa-, Amerikka- ja Kiinteistäosake Eurooppa -rahastot. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä. Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista