Vastuullisuuden mittaaminen on kuin villi länsi

Meillä sijoittajilla on eri lähtökohdat tehdä vastuullista sijoittamista. Yleisesti siihen vaikuttavat arvomme ja tuottotavoitteemme. Vastuullisuutta voidaan mitata eri tavoin ja kuluttajan voikin olla vaikea arvioida, mikä on vastuullinen sijoituskohde. Asiaan kaivataan muutosta, ja onneksi askeleita on jo otettu yhtenäisempään suuntaan.

Säästöpankin brändikuva
Kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen näyttää kasvavan. Viiden vuoden kuluttua vuonna 2025 vastuullisten rahastojen osuuden kaikista eurooppalaisista sijoitusrahastoista arvioidaan nousevan 57 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. PwC:n tuore tutkimus ennakoi vastuullisten rahastojen arvon ohittavan perinteiset sijoitusrahastot ja kasvavan Euroopassa 7 600 miljardiin seuraavassa viidessä vuodessa. Mitä siis oikeasti on vastuullisuus ja voiko sitä ylipäänsä mitata?

Mittaamisen haasteet

Vastuullisuus on monesti laadullista. Iso haaste syntyy, kun koettu laatu pyritään saamaan numeraaliseen ja mitattavaan muotoon. Eri mittareiden kautta syntyvät pisteytykset saattavat kertoa, miten yritykset toimivat (vastuullisuus) tai mitä ne tuottavat ja tekevät (vaikuttavuus). Esimerkiksi monet tupakkayhtiöt voivat saada hyviäkin pisteytyksiä vastuullisuudesta, mutta nämä pisteytykset eivät kerro onko itse tuotteella, tupakalla, hyvä vai huono vaikutus. Toisaalta jos mitataan vain tuotteen tai palvelun, kuten puuvillaisen t-paidan, vaikuttavuutta, ei välttämättä huomioida yrityksen tapaa valmistaa tuote, kuten esimerkiksi kuinka paljon vettä t-paidan valmistamiseen yritys käyttää.

Vastuullisuuspisteytysten data luetaan usein yritysten raporteista, joissa yritykset kertovat vastuullisuudesta esimerkiksi erilaisin mittarein. Mittareita voivat olla hiilijalanjälki, asiakastyytyväisyys tai vaikkapa henkilökunnan koulutustunnit. Jos yritys ei raportoi, ei sitä voida pisteyttää. Tämä voi johtaa siihen, että isot yritykset, joilla on usein suuremmat resurssit myös raportointiin, saavat paremmat pisteytykset kuin pienemmät yritykset. Lisäksi mittaaminen saattaa liittyä yritysten omiin periaatteisiin, eikä esimerkiksi siihen, onko yritys saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Tärkein sääntö: löydä itsellesi sopivin tapa mitata vastuullisuutta

Berg et al. (2019) tutkivat kuuden eri palveluntarjoajan vastuullisuuspisteytyksien korrelaatiota. Tutkimuksen tulosten mukaan vastuullisuuspisteytysten korrelaatio oli keskimäärin 0,54. Ongelmaksi siis saattaa muodostua vertailtavuus. Tällä hetkellä myös yritykset saavat suhteellisen vapaasti itse päättää, mitä raportoivat. Vastuullisuusraportointi ei ole kovin yhtenäistä ja on olemassa monia erilaisia vapaaehtoisia raportointikehikkoja, joista yritys voi halutessaan valita. Tähän on kuitenkin tulossa muutos EU:n raportointivaatimusten lisääntyessä ja taksonomian eli kestävien taloudellisten toimintojen määritelmän valmistuessa. 

Onko vastuullisuuspisteytyksistä sitten hyötyä? Tottakai on. Pisteytykset ovat hyvä lähtökohta ja loistava apu sijoittajalle, koska palveluntarjoajat ovat käyneet läpi ison määrän dataa ja analysoineet sen. Mielestäni myöskään se ei välttämättä ole ongelma, ettei sama yritys saa samaa pisteytystä eri palveluntarjoajien välillä. Voihan osakeanalyytikotkin antaa samalle yritykselle eri suositukset samaan aikaan: toinen suosittelee ostoa, toinen myyntiä. Sijoittajan on tärkeää tietää, miten pisteytykset lasketaan ja mitä seikkoja niissä huomioidaan ja painotetaan. Silloin löytyy omaan sijoitusfilosofiaan sopivin mittari tai pisteytystapa. Yksi saattaa painottaa ympäristöasioita, toinen taas voi keskittyä sosiaalisiin tekijöihin ja pitää tärkeänä työelämän- ja ihmisoikeuksiin liittyviä seikkoja. Kolmas katsoo vastuullisuutta kokonaisuutena. Se mikä itselle on tärkeää ei välttämättä ole sitä toiselle. Jokainen meistä voi löytää sen itselleen sopivan tavan mitata vastuullisuutta. Olkoon se sitten jokin yksittäinen mittari tai jonkin palveluntarjoajan tapa mitata vastuullisuutta pisteytyksien kautta. 

Vinkki: Vaikuta itse vastuullisuuteen olemalla aktiivinen

On hyvä ymmärtää, että pisteytykset ovat mielipiteitä ja analyysejä. Täytyy myös muistaa, että vastuullinen sijoittaminen on paljon muutakin kuin pisteytykset. Sijoittaja voi esimerkiksi aktiivisen omistajuuden kautta vaikuttaa yrityksiin. 

Osallistuminen yhtiökokouksiin, vuoropuhelu yritysten kanssa sekä erilaisissa sijoittaja-aloitteissa mukana olo on osa vastuullista sijoittamista. 

Läpinäkyvyys ja monipuolisuus tärkeää raportoinnissa

Mistä sijoittaja loppujen lopuksi tietää kuinka vastuullinen yritys on ja mistä löytää tietoa? Omaan sijoitusfilosofiaan sopivien vastuullisten sijoitusten, yritysten tai rahastojen etsiminen voi vaatia sijoittajalta aikaa ja perehtymistä. Apua löytyy kuitenkin esimerkiksi yritysten ja rahastojen vastuullisuusraportoinnista. Myös eri palveluntarjoajien sivuilta saa tietoa yritysten ja rahastojen vastuullisuuspisteytyksistä. Yksi tapa sijoittaa vastuullisesti on valita rahasto, jossa varainhoitaja huomioi vastuullisuuden.

Yksi mittari tai pisteytys ei kerro kaikkea. Vastuullisuus on laaja alue ja siihen kuuluu monta eri osa-aluetta. Sen takia mekin Säästöpankkien Varainhoidossa tahdomme kertoa vastuullisuudesta erilaisin mittarein, jotta asiakkaamme saisivat monipuolisen kuvan rahastojemme vastuullisuudesta sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suosittelen teitä tutustumaan rahastojemme vastuullisuuskatsaukseen nettisivuillamme. Julkaisemme katsauksen puolivuosittain.

Vinkit vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneelle: 

  1. Etsi tietoa yrityksen tai varainhoitajan sivuilta – kerrotaanko vastuullisuudesta? Kuinka läpinäkyvää raportointi on?
  2. Muista, että vastuullisuus koostuu monista eri seikoista - valitse juuri sinun arvoillesi sopiva kohde. 
  3. Muista, ettei yksi mittari tai pisteytys kerro kaikkea – vastuullisuuteen voi vaikuttaa myös aktiivisen omistajuuden kautta.

Anna Varpula

Anna Varpula toimii vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista