Sijoitusvalintojen odottamattomat sivuvaikutukset - näin varaudut

Fossiiliset polttoaineet ovat viimeisen parinsadan vuoden aikana mahdollistaneet yhteiskuntamme nopean kehityksen ja merkittävän elintason nousun. Fossiiliset polttoaineet ovat läsnä, tavalla tai toisella, kaikissa tuotteissa ja palveluissa mitä tänä päivänä kulutamme. Niiden käyttö ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Päinvastoin.

Säästöpankin brändikuva

Tiedeyhteisössä vallitsee laaja ymmärrys, että johdannaisvaikutukset fossiilisten polttoaineiden käytöstä vaikuttanee pitkällä aikavälillä negatiivisesti elinympäristöömme. Yhteiskunnallista keskustelua hallitsee tällä hetkellä myös voimakas näkemys siitä, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Siirtyminen uusiin vähemmän haitallisiin ratkaisuihin tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti.

Itse tuen tätä näkemystä, mutta tiedostan myös haasteet. Voin olla näkemyksessäni väärässä, siksi pyrin ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja oppimaan niistä. Jokaisen hyvän sijoittajan tulisi häpeilemättömästi olla valmis muuttamaan mielipiteensä tosiasioiden muuttuessa.  

Asiat harvoin menevät odottamallasi tavalla - pienilläkin muutoksilla voi olla iso merkitys

Valitettavasti meillä on tapana lukkiutua omiin näkemyksiimme ja uskoa, että ne osoittautuvat lopulta oikeiksi. Tämä on uhkarohkea lähestymistapa, joka useimmiten kostautuu. Ympäristöllä on tapana muuttua, yllättäen ja äkillisesti. 

Muutosten ei tarvitse olla isoja aiheuttaakseen aivan erilaisia lopputulemia. Lukiessani Esko Ahon kirjaa ”1991 Mustien Joutsenten Vuosi” en voinut olla ajattelematta, että pienillä muutoksilla tapahtumien kulussa, maailma voisi tänään näyttää hyvinkin erilaiselta. 

Avoin keskustelu, erilaisten näkökulmien huomioiminen ja kyky sopeutua uusiin tilanteisiin on lähtökohta selviytymisellemme ja menestymisellemme. Kukaan meistä ei osaa ennustaa tulevaisuutta tai mitä polkuja pitkin se tulee kehittymään.

Koska tulevaisuutta ei voi ennustaa on syytä varautua monenlaisiin lopputulemiin

1980-luvun loppupuolella Microsoft dominoi markkinoita tietokoneiden käyttöjärjestelmille MS-DOS ohjelmallaan. Teknologinen kehitys oli kuitenkin edennyt pisteeseen, mikä mahdollisti uusia kehittyneempiä käyttöjärjestelmiä. Vallitseva käsitys on, että tietokoneteollisuuden siirtyminen Microsoftin uuteen Windows-käyttöjärjestelmään oli luonnollinen seuraava askel. 

Todellisuudessa asia ei ollut näin yksinkertainen. Useampi toimija tavoitteli valtiaan paikkaa, Microsoftin tulevaisuus ei välttämättä ollut tässä vaiheessa taattu. Yhtiö tiedosti tämän ja työsti samaan aikaan kuutta eri strategista optiota (ml. vanhan MS-DOS järjestelmän jatkokehitystä), joista yksi todennäköisesti tulisi mahdollistamaan heidän selviytymisensä. 

Loppujen lopuksi Windows sai vaihtoehdoista vahvimman jalansijan ja yhtiö keskitti resurssinsa sen kehittämiseen. Muut vaihtoehdot haudattiin pikkuhiljaa.

Luopuminen fossiilisista polttoaineista ei tule olemaan suoraviivaista tai ongelmatonta. Väistämättä tulee harha-askelmia ja yllättäviä sivuvaikutuksia, joita emme tänään osaa hahmottaa. Kuten Microsoftin tarina osoittaa, turvautuminen yhteen vaihtoehtoon, vaikkakin se näyttäisi olevan todennäköisin, ei ole välttämättä järkevää selviytymisen kannalta.

Valinnoilla on merkitystä - oikeilta tuntuvilla valinnoilla voi olla odottamattomia sivuvaikutuksia

Instituutiosijoittajien joukkopako fossiilisista polttoainetuottajista, lähettää vahvan signaalin, että investointeja tuotantoon olisi syytä leikata. Viesti on mennyt perille, ainakin osittain.

Eurooppalaiset öljy-yhtiöt ovat leikanneet kasvuinvestointejaan. Edistyksellisimmät ovat myös sisäistäneet, että heidän pitää muuttua säilyttääkseen elinkelpoisuutensa. Monet näistä omaavat myös osaamista ja resursseja, joita tarvitaan energiajärjestelmän uudistamisessa.

Joukkopakolla on saatu muutosta aikaan, mutta sen järkevyydestä ja sivuvaikutuksista pitkällä tähtäimellä tulisi käydä keskustelua. Yhteiskunnan, mukaan lukien sijoittajien, painostuksella näyttää olevan myös ”odottamattomia” lyhyen aikavälin sivuvaikutuksia, jotka voivat pahimmassa tapauksessa muuttaa kehityksen suuntaa.

Et voi paeta Maslowin tarvehierarkiaa, mutta…

Ylläpitääkseen öljy- ja kaasun tuotantoa tarvitaan jatkuvia investointeja. Peukalosääntö on, että tuotanto supistuu luonnollisesti noin viisi prosenttia vuodessa ilman investointeja. Valitettavasti kulutuskäyttäytyminen ja investoinnit uusiin ratkaisuihin eivät reagoi yhtä nopeasti.

Lopputuloksena on nousevat energiahinnat, jotka vaikuttavat suoraan kuluttajan kukkaroon. Kun kuluttajan toimeentulo heikkenee, myös hänen prioriteettinsa muuttuvat. Fossiiliton tulevaisuus ei enää tässä tilanteessa tunnu ykkösprioriteetilta.

Kuten tiedämme kuluttajat ovat myös äänestäjiä. Pysyäkseen vallassa poliitikkojen pitää sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Tämä tietenkin vaikuttaa keskeisesti, millaista muutospolitiikkaa harjoitetaan. Olemme saaneet tästä viitteitä viime aikoina energiahintojen noustessa Euroopassa merkittävästi.

.. voit varmistaa, että pysyt siinä tarpeeksi korkealla edistääksesi arvojasi

Fossiilisista polttoaineista luopuminen lienee kuitenkin pitkässä juoksussa välttämätöntä, jos haluamme turvata elinkelpoisen elinympäristön jälkipolville. Tähän meidän pitää pyrkiä. Samalla meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että polku kohti määränpäätä ei tule ilman haasteita.

Taloudellinen hyvinvointimme on loppupeleissä käyttäytymisemme tärkein ajuri. Jos pystymme sen turvaamaan, edellytyksemme käydä taistelua kohtia parempaa huomista kasvaa huomattavasti.

Jotta taistelu kohti parempaa huomista olisi mahdollista, meidän olisi syytä lainata sivu Microsoftin 1980-luvun pelikirjasta. Ei luoteta liikaa yhteen näkemykseen tulevasta, vaikkakin se olisi todennäköisin, vaan luodaan optioita, jotka mahdollistavat menestyksemme erilaisissa olosuhteissa.

Tässä me säästöpankkilaiset autamme sinua mielellämme!

 

Ps. kuuntele Salkunhoitajan matkassa -sijoituspodcastin 4. jaksoa, jossa vieraana Lassi Linnanen keskustelemassa järjestelmämuutoksen haasteista ja case ilmastonmuutoksesta

Lue myös: Salkunhoitajan viisi vinkkiä osakesalkun rakentamiseen

 

Johan Hamström toimii osakesalkunhoitajana  Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisiä näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista