Onko taantuma väistämätön vai onko sijoittajille luvassa parempia aikoja?

Korkokäyrän kääntymistä väärinpäin pidetään yleisesti yhtenä varmimpana merkkinä tulossa olevasta taantumasta. Mutta kaikki ei ole aivan niin yksiselitteistä.

Lassi Kallio

Muinaiset egyptiläiset odottivat Siriuksen nousevan yötaivaalle, koska sen nousu kertoi elintärkeiden Niilin tulvien saapuvan pian. Egyptiläisten tapaan sijoittajat ovat tähyilleet tämän vuoden aikana merkkejä tulevasta. Tähtitaivaan sijaan katseet ovat kääntyneet Yhdysvaltain korkokäyrään. Erityisesti korkokäyrän kääntymiseen niin sanotusti väärin päin, milloin lyhyet korot ovat pitkiä korkoja korkeammat. Toisin kuin Niilin tulvat egyptiläisille, ei tämä merkki tiedä sijoittajille paksuja aikoja. Päinvastoin. Korkokäyrän kääntymistä väärinpäin pidetään yleisesti yhtenä varmimpana merkkinä tulossa olevasta taantumasta. 

Pysähdytään hetkeksi miettimään mihin korkokäyrän muodon ennustevoima perustuu. Voiko jopa olla niin, että kyseessä on niin sanottu itsensä toteuttava ennustus? Ensiksi on muistettava, että korkokäyrä pitää sisällään valtavan määrän informaatiota, joten yksinkertaisten tulkintojen tekeminen on vaikeaa. Korkokäyrän voidaan ajatella sisältävän tietoa nykyisestä ja tulevasta rahapolitiikasta. Odotukset tulevasta rahapolitiikasta puolestaan sisältävän odotukset taloussyklin tulevasta kehityksestä, joten voidaan ajatella korkokäyrän sisältävän myös tämän tiedon. Taloussyklin kehitys kytkeytyy keskeisesti odotuksiin tulevasta inflaatiosta, joka puolestaan muokkaa odotuksia rahapolitiikkaa kohtaan. Kuten huomataan, ollaan niin sanotun muna-kana-ongelman äärellä. 

Korkokäyrien ennustamisen vaikeus

Yksinkertaisin ajatuskulku on ajatella sijoittajien ennakoivan talouskasvun hidastumista ja keskuspankilta kevyempää rahapolitiikkaa talouskasvun ruokkimiseksi. Toisin sanoen sijoittajat siis odottavat keskuspankin laskevan korkojaan tulevaisuudessa. Koska pitkän koron voidaan ajatella koostuvan sarjasta lyhyitä korkoja, on pitkien korkojen laskettava lyhyitä korkoja matalammalle ja näin korkokäyrä kääntyy väärinpäin. Edelleenkään emme ole saaneet vastausta onko korkokäyrä hyvä mittari taantuman ennustamiseen vai itsensä toteuttava ennuste.

Jokaista taantumaa on edeltänyt korkokäyrän kääntyminen viimeisten viiden vuosikymmenen aikana. Mutta taantumaa ei ole tullut joka kerta korkokäyrän käännyttyä. Kertaalleen nimittäin korkokäyrä on kääntynyt ilman, että sitä on seurannut taantuma. Myös aikajänne taantuman alkamiselle on vaihdellut huomattavasti. Lyhimmillään taantuma on alkanut noin yhdeksän kuukautta korkokäyrän kääntymisen jälkeen ja keskimäärin viive on ollut noin puolestatoista kahteen vuotta. Korkokäyrä on ehkä hyvä ennustaja, mutta huono ajoittaja.

Uusi aika

Markkinoilla kuuluu lausuntoja, joiden mukaan tällä kerralla asiat ovat toisin keskuspankkien poikkeuksellisen rahapolitiikan takia. Keskuspankin ohjauskorko määrittää lyhyen koron ja perinteisesti markkinat hinnoittelevat pitkät korot. Keskuspankit ovat kuitenkin vuosia ostaneet pitkiä korkopapereita painaen pitkät korot matalammalle kuin ne normaalisti olisivat. Tämän seurauksena korkokäyrän muodosta ei välttämättä voi päätellä samoin kuin ennen.

Yhdysvaltain korkokäyrä kääntyi kesällä, mutta on sittemmin normalisoitunut. Ennakoivat indikaattorit ovat heikentyneet vuoden edetessä, mutta kuluttaja ja työmarkkinat voivat toistaiseksi edelleen hyvin. Taantumariskit ovat kohonneet, mutta keskuspankit ovat vastanneet odotuksiin keventämällä rahapolitiikkaansa, eikä riski ole tällä hetkellä akuutti. Toivottavaa on, että Sirius vielä nousee ja tuo Niilin tulvat sijoittajille.

Kaipaatko apua sijoittamisen aloittamisessa? Varaa meille aika tai jätä yhteydenottopyyntö

Lassi Kallio toimii salkunhoitajana Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisiä näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki –rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista