Osakepoimintaa Aasiassa - osta hyvää laatua

Säästöpankin brändikuva.
Itse ostan mielelläni hyvää laatua – myös sijoittaessani.

Oman salkunhoitomme ja yritysanalyysimme lisäksi sijoitamme alueille, joissa tärkeintä on löytää ja tunnistaa kanssamme samalla tavalla ajatteleva, paikallisen markkinan hyvin tunteva salkunhoitaja.

Laadun mittareina käytämme kvantitatiivisesti mitattavia pääoman tuottoastetta sekä kasvun ja kannattavuuden tunnuslukuja yhdistettyinä esimerkiksi kvalitatiiviseen yrityksen johdon arviointiin sekä strategian vahvuuksien tunnistamiseen. Kysymys on lopulta aina kuitenkin pitkäjänteisestä yrityksen omistamisesta. Miksi sitten allokoin omaa ja asiakkaidemme varallisuutta Aasiaan? Onko Aasiassa edes laatuyhtiöitä?

Aasiassa merkittävä määrä kiinnostavia yrityksiä

Makrotalouden osalta tunnusluvut puoltavat Aasian markkinan painotusta allokaatioissa nykyistä enemmän. Kasvun ajureina toimii länsimaita nopeampi talouskasvu sekä vaurastuva ja ostovoimainen keskiluokka.

  • 58 % maailman väestöstä asuu Aasiassa (Factset).
  • Bruttokansantuotteessa laskien Aasian osuus on aliedustettu suurissa osake-indekseissä kuten MSCI ACWI (MSCI).
  • Kiinan bruttokansantuotteen kasvusta kulutuksen osuus on ohjaavin tekijä (Factset).
  • Aasian teknologinen kehitys on erittäin nopeaa – tuottavuuden kasvuun tästä lisää vauhtia?
  • Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Kiina (48 % BKT:sta) on hyvin vähän velkaantunut (Bloomberg).

Lisäksi markkinasta on tunnistettavissa huomattavan paljon laatuyhtiökriteerit täyttäviä yrityksiä mielenkiintoisilta toimialoilta.

  • Aasian markkinasta on tunnistettavissa prosentuaalisesti eniten laatuyhtiökriteerit täyttäviä yrityksiä sijoitetun pääoman tuotto ja kasvu huomioiden ( Factset ).
  • Verkkopohjaisten sovellusten varassa toimivien yritysten nopean ja kannattavan kasvun lisäksi hyviä yhtiöitä löytyy laajasti kaikilta toimialoilta

Miten Aasialaiset laatuyhtiöt menestyvät verrattuna indeksiin?

Miksi en sijoita Aasialaisiin yrityksiin suoraan tai indeksin kautta?

Esimerkiksi Säästöpankki Aasian kautta pystyn sijoittamaan Morgan Stanley Asia Opportunityyn, jonka salkunhoitajat tekevät yritysanalyysin puolestani. He ovat myös yksiä parhaiten menestyneistä MSCI AC Asia ex Japan -alueen salkunhoitajista (Morningstar). Mikäli osakepoiminta ja tiivis salkkukokonaisuus sopivat sijoitussuunnitelmaasi, arvostat varmasti myös sijoituskohteesi aktiivista ja vertailuindeksistä poikkeavaa salkkurakennetta.

Kohderahaston tunnuslukuja vs. vertailuindeksi

 
  MS Asia Opp MSCI AC Asia ex-Japan
Active Share (%)

80

 
 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 86,2  18,2
 5 vuoden vapaan kassavirran kasvu (%) 22,9 9,9 
 5 vuoden liikevaihdon kasvu (%) 17,2 10,6
 Yritysten lukumäärä 27  1186


Morgan Stanley Asia Opportunity -tuottohistoria

Morgan Stanley Asia Opportunity- tuottohistoria 31.3.2016-30.11.2020

Tuottohistoria rahaston perustamisesta 31.3.2016 alkaen.

*Graafi F-sarjan tuottoja (USD)Lähde:morganstanley.com

Tuottaako hyvä laatu paremmin kuin laaja indeksi?

Yllä olevan kuvaajan laatuyhtiöihin sijoittavan rahaston pitkän aikavälin ylituotto indeksiin verrattuna on 14 % p.a. per 31.12.2020.

Pitkällä aikavälillä keskittyminen parhaiden yritysten omistamiseen on tuonut tässä markkina-alueessa merkittävästi vertailuindeksiä paremman tuoton. Tätäkin markkinaa kannattaa lähestyä pitkällä aikaperspektiivillä ja ohi lyhyen aikavälin kohinan katsoen. Jos kuitenkin uskot laadullisesti parhaiden yritysten omistamisen toimivan myös jatkossa – Aasialaiseen osakemarkkinaan kannattaa tutustua tarkemmin.

Ole minuun yhteydessä, jos haluat keskustella lisää osakepoiminnasta Aasiassa tai varainhoidosta Säästöpankkiryhmässä.

Lisää laadukasta lukemista aiheeseen liittyen:

Morgan Stanley: Lessons from a 21-year-old Warren Buffett
Morgan Stanley: Fishing for Stocks in China

Antti Helkala toimii instituutioiden varainhoitajana Sp-Rahastoyhtiössä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Vapaa-ajalla hänet todennäköisesti löytää Espoon rantaraitilta perheen kanssa ulkoilemasta.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Sp-Rahastoyhtiö

Ajankohtaista