Sijoittaja-aloitteet- miksi olemme niissä mukana?

Sijoittaja tavoittelee tuottoa sijoituksilleen. Yhä useampaa sijoittajaa kiinnostaa myös se, miten heidän sijoituskohteensa tekevät tuottoa. Moni sijoittaja on mukana erilaisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteistyöaloitteissa, joissa esimerkiksi edistetään vastuullista sijoittamista tai kestävää kehitystä. Koska erilaisia aloitteita on kymmenittäin, on sijoittajan valittava mitä ja mihin haluaa vaikuttaa.

Säästöpankin brändikuva

Omistajavaikuttaminen on tärkeä osa Säästöpankin varainhoidon vastuullista sijoittamista. Omistajaoikeuksiaan hyödyntämällä sijoittaja voi olla edistämässä vastuullisempaa yritystoimintaa. Sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Yhdessä vaikuttamalla on mahdollista tehokkaasti saavuttaa tavoiteltu muutos.

Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa

YK:n tukema PRI (Principles for Responsible Investments) on maailman suurin vastuullisen sijoittamisen aloite. Se on perustettu vuonna 2006 ja tällä hetkellä allekirjoittajia on jo yli 2300 ja allekirjoittajien varat hieman yli 80 biljoonaa US dollaria. Aloitteen allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan kuutta periaatetta liittyen vastuulliseen sijoittamiseen. Näitä ovat esimerkiksi vastuullisuustekijöiden huomioiminen sijoituspäätöksenteossa, aktiivinen omistajuus, raportoiminen omasta toiminnasta vastuullisuuden toteutumisesta sekä vastuullisen sijoittamisen kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Suomessa vastuullista sijoittamista edistää vuonna 2010 perustettu Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum). Finsifin jäseniä on tällä hetkellä yli 70 ja jäsenien varat ylittävät 530 miljardia euroa. 

Kestävän kehityksen tukeminen

Sijoittajat saattavat haluta vaikuttaa yrityksiin, jotta niiden toiminta tulisi kestävämmäksi tulevaisuudessa. Yritysten toivotaan esimerkiksi vähentävän päästöjään tai raportoivan läpinäkyvämmin ilmastonmuutoksen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Vuoropuhelu yritysten kanssa tarkoittaa myös sitä, että sijoittajat saavat lisää tietoa sijoituskohteidensa riskien ja mahdollisuuksien arvioimiseen. 

Myös yhteistyöaloitteet keräävät tietoa yrityksistä. Tästä voisi mainita esimerkkinä CDP:n, jossa sijoittaja voi liittyä ilmastonmuutos- vesi- ja metsäkatoaloitteisiin. CDP kerää yrityskohtaista tietoa muun muassa siitä, miten yritykset hallinnoivat riskejään ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, veden kulutuksessa ja päästöissään. Tämä on sijoittajille myös hyvä analyysityökalu.

Yhteinen vaikuttaminen saa aikaan muutosta

Climate Action 100+ on aloite, joka pyrkii vaikuttamaan yli sataan suuripäästöisimpään yritykseen eri toimialoilta. Tavoitteena on, että nämä yritykset vähentäisivät päästöjään, raportoisivat läpinäkyvämmin sekä ottaisivat toiminnassaan paremmin huomioon ilmastonmuutoksen. Aloitteen vaikuttamisen kohteena olevat sata yritystä muodostavat kaksi kolmasosaa vuotuisista teollisuuden päästöistä. 

Konkreettinen esimerkki aloitteen vaikuttamisesta on Royal Dutch Shell, joka oli ensimmäisiä energia-alan jättiläisiä hiilijalanjäljen vähentämistavoitteissaan. Yritys on ilmoittanut tavoitteensa puolittaa nettohiilijalanjälkensä vuoteen 2050 mennessä ja vähentää sitä 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuus on kytketty yrityksen johdon palkitsemiseen ja yritys tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. 

Kaiken kaikkiaan 70 prosenttia aloitteen kohteena olevista yrityksistä on asettanut tavoitteen vähentää päästöjään. Muutama yritys, esimerkiksi Nestle, Daimler, Thyssenkrupp, ArcelorMittal, VW sekä BHP Billiton, on ilmoittanut olevansa hiilineutraali tulevaisuudessa. 

Säästöpankkien varainhoito (Sp-Rahastoyhtiö) on mukana vaikuttamassa kaikissa yllämainituissa sijoittaja-aloitteissa. Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta osana Säästöpankkiryhmän vastuullisuusraporttia sekä PRI:lle. Raportit löytyvät nettisivuiltamme.  

Anna Varpula 

Anna Varpula toimii vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista