Sijoittaja – uskotko dataan vai lankeatko luuloon vastuullisessa sijoittamisessa?

Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla arvovalinta, vaan se voi olla puhtaasti taloudellinen päätös. Vastuullisen sijoittamisen ja kestävän rahoituksen rooli korostuu tulevaisuudessa entistä voimakkaammin. Tieto on luuloa parempi vaihtoehto myös vastuullisessa sijoittamisessa.

Petteri Vaarnanen.

Miten voi olla varma, että tehdyillä sijoitusvalinnoilla on aito vaikutus? Entä mitä vaikutuksia valinnoilla on sijoituksen tuottoihin?

– Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on vähintään yhtä hyvät, ellei paremmat mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle. Esimerkiksi Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston tuotto aloituksesta (2019) on ollut 80,1 %, kertoo Säästöpankkiryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen.

Vastuullisuuskriteerit osana päätöksentekoa

Yritysten ja sijoitusten vastuullisuutta voidaan arvioida useilla eri kriteereillä. Yleisin vastuullisuuskriteeri on ESG, joka tulee englannin kielen sanoista ja viittaa siihen, miten yhtiöt ottavat toiminnassaan huomioon ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan.

Sijoittajana joudumme ottamaan kantaa siihen, miten suhtaudumme esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja minkälaisen roolin annamme sille oman taloutemme kannalta. Kun teemme arjessa valintoja kuluttajana suosimalla ekologisia vaihtoehtoja tai kierrättämällä, vaikutus on helposti ymmärrettävä. Vastuullisessa sijoittamisessa vaikutusten arviointi ei ole aivan yhtä suoraviivaista. Mitä tulee esimerkiksi ilmastonmuutokseen, Euroopan unioni on asettanut selkeät tavoitteet sen torjumiseksi ja nämä tavoitteet koskettavat meitä välillisesti niin kuluttajina kuin sijoittajinakin.

– Ensi vuoden alusta alkaen vastuullisuus nousee nykyistä merkittävämpään rooliin pankkien ja varainhoitajien sijoitusneuvonnassa. Sijoittaja joutuu pohtimaan omien valintojen lisäksi myös saamaansa tietoa ja siitä syntyviä johtopäätöksiä, kertoo Vaarnanen.

Vastuullisuusraportointi ja tiedon läpinäkyvyys

Tiedonantovelvoitteen ja vastuullisen sijoittamisen roolin korostuminen sijoitusneuvonnassa tuo aikaisempaa kattavammin tietoa saataville ja sitä kautta vastuullisuusraporttien läpinäkyvyys paranee. Tämä ei kuitenkaan täysin poista tulkintojen ja lukuisten kysymysten viidakkoa, joihin sijoittaja väistämättä törmää. Tulisiko sijoittajan laittaa varansa niihin yrityksiin, jotka vastuullisuuden näkökulmasta täyttävät korkeimmat kriteerit vai niihin, jotka ovat uskottavasti matkalla kohti vastuullista liiketoimintaa, vaikka lukujen valossa yritys ei vielä täytä korkeimpia kriteereitä. Onko vastuullista sijoittaa kaivos- ja öljy-yhtiöihin, jos poimii joukosta toimialan vastuullisimmat yritykset?

Moniin näistä kysymyksistä saa vastauksen perehtymällä varainhoitajan tai yksittäisen rahaston vastuullisuusraporttiin. Vastuullisuusraportoinnin rooli ja sisältö korostuu myös sitä kautta, että sijoittajien vaatimukset läpinäkyvyyden osalta kasvavat.

– Olennaista on, että nämä aiheet nousevat aikaisempaa enemmän esiin keskusteluissa ja joudumme jokainen miettimään valintojen vaikutuksia. Parhaimmillaan varainhoitaja on kumppani, joka tukee ja auttaa löytämään vastauksia muutoksen keskellä, päättää Vaarnanen.

 

Kiinnostuitko sijoittamisesta parempaan tulevaisuuteen?
Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston viimeisen neljänneksen tuotto oli +6,34 %. Tuotto rahaston alusta (2019) on ollut 80,1 %. Tutustu tarkemmin Säästöpankki Ympäristöön ja sen vaikuttavuusraporttiin.

Säästöpankkien Varainhoito tarjoaa aktiivista ja yksilöllistä tarpeet huomioivaa varainhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille. Olemme vastuullinen ja täysin kotimainen toimija. Toimintaperiaatteemme on pitkäjänteinen ja läheinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista