Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj: Finanssivalvonnan päätös koskien Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettua harkinnanvaraista lisäpääomavaatimusta

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
Pörssitiedote
5.7.2019 klo 15.00

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 4.7.2019 päättänyt luottolaitoslain 11 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta harkinnanvaraisesta lisäpääomavaatimuksesta. Finanssivalvonta on määrittänyt harkinnanvaraiseksi lisäpääomavaatimukseksi LLL 11 luvun 6§:n 2 momentin 1 kohdan a) alakohdan nojalla 1,25 % kokonaisriskin määrästä. Vaatimuksen määrä perustuu EKP:n LSI-pankkeja koskevaan SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)-metologiaan, jossa lisäpääomavaadeprosentti perustuu valvojan arvion kokonaisarvosanaan.  Lisäpääomavaatimus tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU 575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Pääomavaade koskee Säästöpankkien yhteenliittymää, on voimassa toistaiseksi 31.3.2020 alkaen, kuitenkin enintään 31.3.2023 asti.

Vuoden 2018 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä olivat 978,0 miljoonaa euroa (984,6), josta ydinpääoman osuus oli 948,2 miljoonaa euroa (939,1). Ydinpääoman kasvu johtui tilikauden voitosta. Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole ensisijaista lisäpääomaa. Toissijaisia pääomia (T2) oli 29,7 miljoonaa euroa (45,5), joka koostui katsauskaudella debentuurilainoista. Riskipainotetut erät olivat 5 385,6 miljoonaa euroa (5 165,7), eli 4,3 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Merkittävin muutos riskipainotettujen erien nousussa oli asuntoluottokannan kasvu. Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 18,2 prosenttia (19,1) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 17,6 prosenttia (18,2).

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

Lisätietoja:

Tomi Närhinen, toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Lue lisää: www.saastopankki.fi

 
Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista