Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj: Säästöpankkiryhmään kuuluva Säästöpankkikeskus suunnittelee toimintansa uudelleenorganisoimista

Säästöpankin brändikuva

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
Pörssitiedote
11.5.2022 klo 9.30

Säästöpankkikeskus käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat Säästöpankkiliitto osk:n, Säästöpankkipalvelut Oy:n, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n, Sp-Rahastoyhtiö Oy:n sekä Sp-Henkivakuutusyhtiö Oy:n henkilökuntaa. Muutosneuvottelun piirissä on noin 470 henkilöä.

Suunniteltujen toimenpiteiden on toteutuessaan arvioitu johtavan enintään 45 toimen lakkaamiseen. Lisäksi osa tehtävistä voi muuttua olennaisesti. Mahdollisia henkilöstövähennyksiä pyritään rajoittamaan sijoittamalla työntekijöitä uusiin tehtäviin ja rooleihin. Lopullinen henkilöstövaikutus varmistuu neuvottelujen jälkeen.

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

 

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista