Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj: Säästöpankkikeskuksen muutosneuvottelut päättyneet

Säästöpankin brändikuva

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
Pörssitiedote
29.6.2022 klo 9.00

Säästöpankkiryhmään kuuluvan Säästöpankkikeskuksen toukokuussa käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelut koskivat noin 470 työntekijää Säästöpankkiliitto osk:ssa, Säästöpankkipalvelut Oy:ssä, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:ssä, Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Sp-Henkivakuutusyhtiö Oy:ssä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena oli yksinkertaistaa organisaation rakennetta, selkiyttää työnjakoja ja vastuualueita sekä parantaa operatiivista tehokkuutta.

Neuvottelujen tuloksena päädyttiin 21 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Lisäksi osalla henkilöstöä tulee muutoksia työtehtäviin. Toiminnan uudelleenorganisointia toteutetaan lisäksi päällekkäisiä toimintoja purkamalla ja työjärjestelyjä muuttamalla.

Toiminnan uudelleenorganisoinnilla ei ole vaikutusta Säästöpankkiryhmän vuoden 2022 liikevoittoon.

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

 

Lisätietoja:

Karri Alameri, vt. toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk
karri.alameri@saastopankki.fi

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista