Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj ja Oma Säästöpankki Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen Liedon Säästöpankin välittämän Sp-Kiinnitysluottopankin luottokannan siirrosta

Säästöpankin rahapuu

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj ja Oma Säästöpankki Oyj 
Pörssitiedote
28.11.2022 klo 17.00

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj (”SpKLP”) ja Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp”) ovat 28.11.2022 allekirjoittaneet sopimuksen Liedon Säästöpankin välittämien Sp-Kiinnitysluottopankin luottojen siirrosta OmaSp:lle. Allekirjoitettu sopimus on osa kokonaisuutta, jossa Liedon Säästöpankki luovuttaa OmaSp:lle liiketoimintansa. OmaSp:lle 5.3.2023 siirtyvän luottokannan määrä on noin 250 miljoonaa euroa 22.11.2022 tilanteessa. SpKLP myy OmaSP:lle kaupan kohteena olevat luotot kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Luottokannan lopullinen koko tarkentuu siirtohetkellä.

SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ

Lisätietoja:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk
karri.alameri@saastopankki.fi
+358 45 656 5250

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista