Vastuullinen sijoittaminen

Säästöpankkien varainhoidon sijoitustoiminnassa huomioidaan vastuullisuus. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissamme. Toteutus tapahtuu tässä määriteltyjen eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.

Huomioimme sijoittamisessa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan

Noudatamme YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Olemme mukana vastuullisen sijoittamisen yhteistyöaloitteissa

Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitusprosessiamme

Seuraamme sijoituskohteidemme kansainvälisten sopimusten ja normien noudattamista

Emme sijoita suoraan tietyille toimialoille

Pyrimme aktiivisesti edistämään vastuullisempaa yritystoimintaa

Sijoittamisen yhteistyökumppanimme on valittu vastuullisesti

Kerromme rahastojemme vastuullisuudesta erilaisin mittarein

Säästöpankki Ympäristö edistää ympäristön vastuullista käyttöä

Säästöpankki Ympäristö

Sijoita parempaan tulevaisuuteen. Kaikki hyvä on vasta alussa. Jos sinä tahdot. Säästöpankki Ympäristö -rahaston avulla sijoitat suoraan paremman maailman hankkeisiin.