Vastuullinen sijoittaminen

Säästöpankkien varainhoidon sijoitustoiminnassa huomioidaan myös vastuullisuus. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissamme. Toteutus tapahtuu tässä määriteltyjen eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.

Huomioimme sijoittamisessa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan

Noudatamme YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Olemme mukana vastuullisen sijoittamisen yhteistyöaloitteissa

Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitusprosessiamme

Seuraamme sijoituskohteidemme kansainvälisten sopimusten ja normien noudattamista

Emme sijoita suoraan tietyille toimialoille

Pyrimme aktiivisesti edistämään vastuullisempaa yritystoimintaa

Sijoittamisen yhteistyökumppanimme on valittu vastuullisesti

Kerromme rahastojemme vastuullisuudesta erilaisin mittarein

Säästöpankki Ympäristö edistää ympäristön vastuullista käyttöä

Kestävyyteen ja kestävyysriskeihin liittyviä tietoja Säästöpankkien Varainhoidossa

Olemme mukana seuraavissa sijoittaja-aloitteissa:

 

Principles for Responsible Investment -logo. CDP-logo. Climate Action 100+ -logo. Finsif -logo.

 

Lisäksi tahdomme edistää yhtenäistä ja läpinäkyvää raportointia ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitustoimintaan ja sijoittajille onkin tärkeää huomioida myös ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoituskohteissaan sekä saada tietoa yhtiöiden niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Sen takia olemme liittyneet TCFD (The Task Force on Climate-related Financial Disclosure)-tukijaksi.

 

Lue lisää:

Omistajapolitiikka

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sp-Rahastoyhtiön vuosiraportti PRI:lle

Säästöpankkiryhmän Vastuullisuusraportti

Lue lisää vastuullisuudesta Säästöpankkiryhmässä

Säästöpankki Ympäristö

Sijoita parempaan tulevaisuuteen. Kaikki hyvä on vasta alussa. Jos sinä tahdot. Säästöpankki Ympäristö -rahaston avulla sijoitat suoraan paremman maailman hankkeisiin.