Våra tjänster för lantbruksföretagare

Hos Sparbanken får du de lämpligaste lösningarna för att ta hand om gårdens betalningsrörelser och för att finansiera investeringar. Vi hjälper också med smidiga generationsskiften, samt med spar- och placeringsval. Vi går tillsammans igenom gårdens ekonomi och sparrar dig.