Sparbanken Företagsbank

Som företagsbankskund får du professionell, personlig och lokal service som stöd för din företagsverksamhet. Framgång handlar om gemensam vilja för vilken vi har byggstenarna: expertis, erfarenhet och omfattande tjänster.

En personlig företagsbankir som stöder din verksamhet.

Finans- och likviditetshantering som stöd för tillväxt av din verksamhet.

Juridiska tjänster under ett tak.

Sparbanken Företagsbank är en servicehelhet för Sparbanksgruppens företagskunder som behöver lite mer för sin verksamhet: aktiv kommunikation och tillförlitligt partnerskap. Som företagsbankskund får du förutom heltäckande finansieringslösningar även planering för framtida tillväxt.

Servicehelheten fungerar bäst för företag med en solid verksamhet och gemensamt uppsatta mål för tillväxt. Att vara företagsbankskund innebär inte ett separat serviceavtal och kräver inte en separat avgift.

Som företagsbankskund har du också möjlighet att bli Sparbankens privatbankskund, i vilket fall du får en egen privat bankir och personlig förmögenhetsförvaltning. Företagsbanken och Privatbanken samarbetar tätt för att säkerställa framgången för ditt företag och ge dig den bästa serviceupplevelsen.

Som företagskund får du

 • en utsedd kontaktperson och stöd av vårt kundteam och deras
 • skräddarsydda finansieringslösningar som möjliggör tillväxt och investeringar
 • verktyg för effektiv kontanthantering, t.ex. Kassavakt-tjänsten
 • från och med 1/2024, Sparbanken Business Credit (Black) -kortet för ditt företag och din personal*
 • en genomgång av företagets ekonomi, inklusive en genomgång av nuläget, en plan för framtiden och en behovsbedömning
 • lokal expertis och ekonomisk vägledning för både företagare och personal
 • tillgång till aktuella evenemang
 • marknadsöversikter och kontaktbegäran gällande aktuella frågor.

Dessutom erbjuder vi dig och din familj:

 • ett Sparbank Visa Gold-kreditkort med omfattande förmåner*
 • omfattande bank- och experttjänster
 • möjlighet till Privatbanken-tjänster
 • bostadslån till ett konkurrenskraftigt pris.

*Beviljande av kredit kräver: man ha fyllt 18 år, vara kreditvärdig, ha regelbunden inkomst och ett kreditbeslut som godkänts av Sparbankernas Centralbank Finland Abp.

Vem är Företagsbanken avsedd för?

Företagsbanken-tjänsten är avsedd för företag som har en ekonomiskt lönsam verksamhet och viljan att växa och bli större.

Företagsbanken hjälper dig när du vill ha konfidentiell personlig och lokal betjäning. Våra företagsbankirer är kunniga och sparrar aktivt med ditt företag. Du kommer att hålla dig uppdaterad om det ekonomiska läget då du får tillgång till vår chefsekonoms finansiella rapporter på månadsbasis.

 

Jag vill diskutera mer om Företagsbank

Till tjänst för ditt företags framgång

Framgång kräver arbete, men även en pålitlig partner som stöd för din verksamhet. När expertis kombineras med erfarenhet och lokalkännedom, personlig kommunikation och förtroende är ingredienserna för framgång på plats.

Välkommen som företagskund till en bank där du känner teamet som stöder din framgång vid namn.

Sparbanken Företagsbank -logo.