Konto till barn

Lär ditt barn så tidigt som möjligt att det är viktigt att spara. Det första steget till sparande är att öppna ett eget konto till barnet.

Sparbankens varumärkesbild.

Det kostar inget att öppna ett konto för ett barn.

Ett eget konto hjälper barnet att förstå hur man använder pengar förnuftigt samt hur viktigt det är att spara.

Till barnets konto kan ett Vise Debit Online (tidigare Visa Electron) -kort anslutas

Varje förälder vill ge sitt barn en så god start i livet som möjligt. När man börjar spara redan som liten finns det goda förutsättningar för att barnet ska ha ett eget kapital innan det självständiga livet börjar.

Det lönar sig att öppna ett konto redan till babyn

Barnets eget konto utgör basen för sparandet och det lönar sig att öppna ett konto så fort barnet fått sin personbeteckning. Barnets eget konto och kontonummer är till hjälp också om någon som står barnet nära till exempel vill spara till barnet.

Ett eget konto hjälper också barnet att förstå hur man på ett förnuftigt sätt använder pengar. Redan små summor växer med tiden till en nätt summa egna pengar.

Det kostar inte något att öppna ett konto. Du kan öppna ett konto utan att pengar genast sätts in på det.

Båda föräldrarnas godkännande behövs för att öppna ett konto

Det är föräldrarna som öppnar ett minderårigt barns konto. För att öppna kontot krävs båda vårdnadshavarnas godkännande oberoende av hos vem av dem barnet bor. Med fullmakt kan också bara den ena föräldern öppna kontot. Den förälder som gett fullmakten måste ändå besöka banken för att identifiera sig om hen inte är kund i Sparbanken. Om du är ensamförsörjare kan du öppna ett konto till barnet också ensam.

Den som fyllt 15 har också möjlighet att själv öppna ett eget konto

Den som fyllt 15 år kan i vissa situationer, till exempel för den ungas egna sociala förmåner eller egna löneinkomster, själv öppna ett konto. Till detta konto har föräldrarna inte dispositionsrätt utan barnets samtycke. Föräldrarna kan ändå få kontouppgifterna om den ungas eget konto fram till 18-årsdagen.

Hur får barnet tillgång till pengarna på kontot?

I regel är det föräldrarna som tillsammans använder ett minderårigt barns bankkonto. Om man kommer överens om det kan också föräldrarna var för sig använda kontot.

Barnet kan använda sitt eget konto också själv om båda föräldrarna ger tillåtelse till det. Om barnet använder sitt konto själv lönar det sig att för barnet öppna ett annat brukskonto till vilket man överför bara en lämplig mängd pengar.

Visa Debit Online (tidigare Visa Electron) -bankkort för barn

Ett eget bankkort gör det lättare att använda kontot och underlättar också föräldrarnas vardag när barnet lätt kan använda kortet för små nödvändiga utgifter. Visa Debit Online (tidigare Visa Electron) -kort finns det ingen lägre åldersgräns. Kortet beviljas med båda föräldrarnas samtycke

Den som fyllt 15 år kan ansöka om ett kort självständigt om hen har ett konto för förvärvsinkomst. 

Se också: Banrnets bankärenden – vanliga frågor

Vill du öppna ett konto till ett barn? Boka tid till närmaste Sparbank.

Se också de här