Aarne Pitkänen

Finansieringschef

Banktjänster över förväntningar.

Jag arbetar som finansieringschef på kontoret i Lempäälä. Jag tar hand om bankärenden som sparandet, investering och finansiering av både privat- och företagskunder.

Det viktigaste i mitt arbete är en serviceupplevelse som känns mer än förväntat av kunden och jag vill erbjuda det bästa möjliga service till varje kund. Kom på besök så kan vi tillsammans hitta de bästa möjliga lösningar för dig och för din situation!
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster