Salminen_Tarja

Tarja Salminen

Kundrådgivare

Bankservice med erfarenhet av decennier.

Jag arbetar som kundrådgivare på vårt kontor i Pirkkala. Jag betjänar mina kunder med yrkeskunskap i finansierings-, investerings- och dagligaärenden som jag har lång erfarenhet av. Jag är intresserad av kundernas behov och vi kan tillsammans hitta en bra lösning. Välkommen att prata med mig!
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån

Företagsfinansiering