Ägarbyte

Ett lyckat ägarbyte är en möjlighet. Från oss får du råd och tjänster för hela vägen.

Sparbankens varumärkesbild.

Börja förbereda i god tid

Ett ägarbyte är en naturlig del av företagets livscykel. Det lönar sig att förbereda ägarbytet i god tid så att det kan ske kontrollerat. En buffert på några år hjälper till för att förbereda sig på de olika områden av handeln – såsom att definiera företagets värde samt att ha koll på skatter och pensionsfrågor.

Företagets ägare kan bytas via ett företagsköp, ett generationsskifte eller något annat ägararrangemang. Varje ägarbyte har sina särdrag. Vid försäljningen av ett företag kan det ta tid att hitta en lämplig köpare, medan det i ett generationsskifte är bra att känna till olika förfaringssätt. Från Sparbanken och dess expertnätverk får du råd under hela processens gång, vare sig du ska sälja eller köpa.

Finansiering för köp och avkastning för försäljningsinkomsten

Ett ägarbyte kan innebära stora köpesummor eller andra ekonomiska insatser där det egna kapitalet inte räcker till. Då lönar det sig att ansöka om ett företagslån från Sparbanken eller överväga leasing- eller delbetalningsfinansiering för anskaffningarna. Vårt täta samarbete med Finnvera möjliggör också flera andra finansieringsalternativ.

Du kan låta inkomsterna från ett företagsköp generera mer förmögenhet. På Sparbanken finns det ett brett urval av placeringsalternativ både för köparen och säljaren – allt beroende på placeringstiden och risktagningsförmågan.

Av Sparbankens experter får du hjälp för ett smidigt ägarbyte. Ta kontakt.

Du hittar nyttig information om ägarbyte på Yrittäjät-webbsidan (på finska)

Kategorier

Intressant just nu