Den lokala profilen och kundnärheten övertygade företagaren

Normipinta Oy, med säte i Forssa, har snabbt lyckats skapa en stabil och växande kundbas. Företaget behövde samarbetspartner som de kunde samarbeta sömlöst och snabbt med. Som en viktig partner valdes Sparbanken, vars kundnärhet, lokala profil samt synsätt och tro på företagets framtid övertygade företagaren.

Från vänster medlemmar i Normipinta Oy:s affärspartner Matimek Oy, till höger Harri Häkli.

Normipinta Oy:s företagare och verkställande direktör Harri Häkli var tidigt tvungen att fatta beslut om vilken typ av partner och tjänster företaget behövde.

- Jag har varit nöjd med Sparbankens omfattande företagsservice. Penningtrafiken har varit snabb, vilket är till stor nytta för oss i företagsverksamheten, berättar Harri Häkli.

Kalle Lepola, finansieringschef vid Somero sparbank, kommer mycket väl ihåg kundförhandlingarna med Normipinta Oy. Då fanns det ännu många potentiella samarbetspartner för företaget, men Sparbankens helhet av tjänster var den som bäst täckte företagets behov.

- Vi på Sparbanken kan flexibelt skräddarsy våra tjänster för företagets behov. I början, när man startar mer eller mindre från noll, är det rörelsekapitalsfinansiering som behövs. Det stod klart att företagets produktion och tillverkning tar tid och kostar pengar. Den Factoring-tjänst som erbjuds av vår samarbetspartner LähiRahoitus spelade en nyckelroll i förhandlingarna. Med hjälp av den kunde företaget snabbare få in försäljningsfordringarna på kontot, konstaterar Kalle Lepola.

Den fakturafinansiering som LähiRahoitus erbjuder ger också ett snabbare och stabilare kassaflöde i företaget. I tjänsten ingår även betalningsövervakning, övervakning av betalningstrafik och -anmärkningar samt vid behov indrivning. Dessutom kan tjänsten åtföljas av en kreditförsäkring som säkrar företagets försäljningsfordringar.

- Tack vare LähiRahoitus tjänst har kassan sett bra ut trots de stora investeringarna och kostnaderna i början. Som företagare har jag alltid fått det stöd och den hjälp jag har behövt, även för hantering av risker, konstaterar Harri Häkli. Som företagare känns det tryggt att veta att alla fakturor skickas till rätt plats i rätt tid. Jag behöver alltså inte lägga tid på att skicka fakturor, och LähiRahoitus håller också garanterat koll på betalningarna. Tack vare tjänsten har mitt eget arbete minskat dramatiskt, fortsätter Harri Häkli.

Det gick smidigt att ta tjänsten i bruk och behoven beaktades individuellt, minns Harri Häkli.

För företagaren syns det fungerande samarbetet mellan Sparbanken och LähiRahoitus som snabb penningtrafik. Veli Vuohijoki, som är kontaktperson för Normipinta Oy hos LähiRahoitus, hjälper företagaren vid behov.

- Samarbetet mellan Sparbanken och LähiRahoitus fungerar problemfritt. Vi håller kontakt med varandra och med företagarna med jämna mellanrum och ser till att alla alltid har koll på viktiga frågor. Hjälp finns alltid tillgänglig och lösningar på olika situationer hittas snabbt, säger Veli Vuohijoki.

 

Normipinta Oy
Verksamheten inleddes hösten 2019
Omsättningsklass: 500K–1M€
Personalantal: 5–10 personer
Affärsområde: Normipinta utför produktmålning med pulverlackeringsmetoden. Till kunderna hör många olika inhemska företag som tillverkar metallprodukter.

Kategorier

Intressant just nu