Företagarna är mera intresserade av att spara och placera än andra – och de litar inte på socialskyddet

Företagarna förhåller sig positiva till den egna ekonomin och de sparar mera än den övriga befolkningen. Man vad annat berättar Sparbarometern om de finländska företagarna? Läs resultaten i ekonomienkäten.

Säästämisbarometri & yrittäjät

Hur står det till med de finländska företagarna? Resultat från Sparbarometern 2018

Orsaker till att bli företagare

 • 65 % av företagarna berättade att viljan att arbeta självständigt påverkade beslutet att bli företagare. För 42 % var det den viktigaste orsaken.
 • 46 % av företagarna berättade att en av drivkrafterna till att bli företagare var att företagande är ett sätt att få göra precis det man själv vill.

Företagarna och sparandet

 • Företagarna förhåller sig klart mera positiva till hur den egna ekonomin kommer att utvecklas under de följande 12 månaderna (53 % av företagarna vs 37 av alla som svarade).
 • Att börja spara eller placera eller att öka det var klart populärare bland företagarna (53 % vs. 35 %). Bland orsakerna till att spara och placera betonas hos företagarna särskilt pensionärsdagarna, barn och barnbarn samt bilköp.
 • Företagarna sparar och placerar klart mera än hela befolkningen. Var fjärde företagare sparar över 200 euro per månad (av hela befolkningen 17 %).
 • Av spar- och placeringsformerna har företagarna mera av alla former än hela befolkningen med undantag av att spara på sparkonto. Till exempel har 25 % av företagarna en investeringsbostad, när bara 8 procent av hela befolkningen har en sådan.
 • Företagarna planerar sin egen ekonomi längre fram i tiden än den övriga befolkningen. Över två år framåt planerar 21 % av företagarna (16 % av hela befolkningen).
 • Företagarna vill äga sin bostad. Bara 12 % av dem höll med om påståendet ”För mig är det inte viktigt att äga en egen bostad”.

Företagarna och Finlands framtid

 • Nästan hälften av företagarna tror att socialskyddet kommer att minska betydligt i framtiden.
 • 44 % av företagarna oroar sig för hur deras pension ska räcka till
 • 24 % av företagarna har som mål att lämna arbetslivet betydligt tidigare än den officiella pensionsåldern.
 • 44 % anser att internationaliseringen i huvudsak är en positiv sak.

Företagets juridik

 • Bara 10 % av företagarna har skrivit ett testamente. 29 % har övervägt att skriva ett. Över en tredjedel, 38 %, har överhuvudtaget inte tänkt på saken.
 • 29 % av företagarna har upprättat ett äktenskapsförord. Motsvarande andel bland alla som svarat var 17 %.


Sparbarometern gjordes som en internetintervju 30.8–10.9.2018 och den besvarades av 1 647 personer.

 

Meddelande om Sparbarometern: Den inrotade attityden om unga kan skrotas

Läs vår chefsekonom Timo Vesalas analys av Sparbarometerns resultat

Kategorier
...