Till vad behöver företagaren en jurist?

”Jag tycker att en företagare ska begära åtminstone någon form av konsultation i juridiska frågor redan när företaget grundas. Till exempel kan t.o.m. ett litet fel i avtalet orsaka företaget stora skador, rentav på flera hundra tusen euro. Kostnaderna för juristen kan också dras av i företagets beskattning,” berättar juridiska specialisten, vicehäradshövding Piia Jeremejeff.

Jeremejeff_Piia

Använd en specialist och akta dig för avtalsmallarna på internet

”I fråga om alla ens lite mera betydande avtal lönar det sig att vända sig till en jurist. På det sättet kan du slippa många problem. Nätet är fullt av färdiga avtalsmallar men dem ska man alltid vara försiktig med. När du använder mallar tar du alltid en risk som kan komma att stå dig dyrt. Se till att avtalen är okej redan i början så kan du sova gott om nätterna och koncentrera dig på att driva verksamheten”, sammanfattar Jeremejeff.
Om du inte förstår alla punkter i ett avtal ska du visa texten för en jurist. På det sättet binder du inte dig till något som du inte vill. När namnen finns på papperet är det för sent att börja slipa på texten – såvitt inte bägge parter vill det.     Vi frågade Piia i fråga om vilka avtalspapper företagaren åtminstone borde använda sig av en extern expert och varför. 

Företagare, använd jurist i åtminstone de här 

Företagsköpebrev

Köpebreven för olika typer av företag skiljer sig från varandra och därför behövs också olika köpebrevsmallar för dem. I början kan den blivande företagaren bli förblindad av iver – därför lönar det sig att gå igenom papperen med en utomstående expert. Om man köper ett stort företag kan det vara rentav omöjligt att själv gå igenom alla papper som behandlar företagets hela verksamhet. Med hjälp av due diligence får man en bild av företagets affärsverksamhet och de risker som är förknippade med den. På det sättet får parterna en klarare bild av föremålet för köpet och de villkor för köpet som behövs. Om du ska köpa en företagsverksamhet ska du komma ihåg att ju noggrannare uppgifter du får om det företag du ska köpa desto bättre.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är viktigt för såväl företagets som aktieägarnas framtid. Jeremejeff tipsar: Ett aktieägaravtal hjälper en att var beredd om någon av aktieägarna i framtiden vill lämna företaget. Till vem får han eller hon sälja aktierna? Och till vilket pris? I avtalet kan ingå en inlösenklausul med vilken man kan ge bolaget eller aktieägarna rätten att lösa in de aktier som ägs av den som lämnar bolaget under vissa i avtalet fastställda situationer och till vissa villkor. I avtalet lönar det sig också att fastställa aktiernas exakta pris eller åtminstone en beräkningsformel för prisbildningen. På det sättet kan man undgå de meningsskiljaktigheter och strider som annars ganska säkert uppstår.”

Företagets beskattningsfrågor

”Lagstiftningen om företagsbeskattning är svår till och med för lagproffs. Man kan bara föreställa sig hur svår den är för den helt vanliga företagaren som inte har någon juridisk bakgrund. I tolkningen av beskattningslagstiftningen kan t.ex. en kunnig revisionsbyrå vara företagarens bästa partner. I oklara fall kan man också be om ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen. Ett förhandsavgörande kostar några hundra euro men mera omfattande utredningsarbeten kan vara dyrare. I princip binder förhandsavgörandena Skatteförvaltningen  – på det sättet kan du själv lugnt vänta på skatteförslaget”, berättar Jeremejeff.

Äktenskapsförord

Nuförtiden upprättar redan över 35 % av dem som gifter sig ett äktenskapsförord. ”Enligt mig lönar det sig alltid att upprätta ett äktenskapsförord och redan före vigseln. Om det inte finns ett äktenskapsförord kan företagaren i värsta fall bli tvungen att avstå från sitt företag i fall av skilsmässa. Också för äktenskapsförord finns det olika lösningar. Företagaren kan till exempel skriva äktenskapsförordet så att den egendom som hör till företagsverksamheten lämnas utanför giftorätten, men företagarens lön hör till den egendom som omfattas av giftorätten”, tipsar Jeremejeff.

Testamente

Som företagare lönar det sig att stanna upp och fundera på hur det går för ditt företag när du inte längre finns. Vem ska fortsätta företagsverksamheten? En delägare i företaget kan i sitt testamente skriva till exempel en punkt enligt vilken företagets övriga delägare har rätt att lösa in arvingarnas andel av företaget. Det lönar sig alltid att låta en utomstående granska testamentet så att det säkert fyller formkraven.

Nyttiga webbplatser som behandlar företagets juridiska frågor 

vero.fi  prh.fi finlex.fi  edilex.fi (avgiftsbelagd tjänst) ytj.fi
finnvera.fi
ely-keskus.fi
etk.fi
tietosuoja.fi 

Tipsen gavs av vicehäradshövding Piia Jeremejeff.

Juridiska tjänster för företagare i Sparbanken

Omfattningen av de juridiska tjänster sparbanken tillhandahåller företag och företagare beror på din lokala bank. De vanligaste ärendena som sköts med juristen är testamenten, äktenskapsförord, avvittringar, aktieägaravtal, intressebevakning, bouppteckningar och arvskifte, bostads- och fastighetsköp samt gåvobrev.

Behöver du hjälp med ditt företags juridiska frågor? Ta kontakt

Artikeln hör till helheten ”Intensivkurs för företagare” Där får du information om finansiering, kassahantering, juridiska frågor, att placera som företagare och om hur man försöker lura företag. Beställ intensivkursen till din e-post.
 
Kategorier

Intressant just nu