Fem myter om säkerheter för bolån – de här föreställningarna om bostadsköp stämmer inte

“Jag tjänar inte tillräckligt och jag vill inte lägga ansvaret för mitt lån på andra.” Om säkerheterna för bolån råder det många föreställningar. Vår expert Marja-Liisa Kananen rättar till fem missuppfattningar gällande säkerheter för lån.

En bostadsköpare ha fel uppfattning om säkerheterna för ett lån.

Myt 1: Med min lön och mina besparingar får man inte ett tillräckligt stort bolån.

Den här uppfattningen är beklagligt stark. Innan man drar alltför enkla slutsatser lönar det sig att komma till banken för att tillsammans med experterna räkna hur stort bolån som skulle vara möjligt och vad som krävs för att få det. I banken reder man ut låntagarens betalningsförmåga och utifrån den bedömer man ett hur stort lån kunden kan få samt hur mycket egna pengar och tilläggssäkerheter som behövs. En preliminär uppskattning av bolånets storlek får man också med låneräknaren.

Det lönar sig förstås alltid att spara, men det är också bra att minnas att det finns också andra sätt att finansiera ett bostadsköp. För tillfället bestämmer lånetaket att man av bostadens anskaffningspris borde ha 15 procent i besparingar. För förstabostadsköparen är egenfinansieringen dvs. besparingarnas andel bara 5 procent – alltså inte omöjligt mycket. Den bostad man köper utgör säkerhet för lånet till högst 70 procent. Om man utöver det behöver andra säkerheter kan man som tilläggssäkerhet använda statsborgen för ägarbostäder, garanti som ett försäkringsaktiebolag beviljar eller som säkerhet pantsätta till exempel föräldrarnas egendom. Kom också ihåg att de säkerheter som behövs för bolån alltid bestäms från fall till fall.

Myt 2: Bara en annan person kan vara borgensman för mitt lån.

En borgensman och säkerhetsställare är skilda saker och personborgen används i själva verket ganska lite nuförtiden. En person som går i borgen pantsätter inte egendom som säkerhet för ett låna utan garanterar att hen betalar lånet om gäldenären inte betalar det. Säkerhetsställaren å sin sida ger banken sin egen egendom som pant dvs. tilläggssäkerhet för gäldenärens lån. Som tilläggssäkerhet kan till exempel föräldrarnas bostad användas, om föräldrarna vill det. Om gäldenären inte betalar lånet kan pantsättaren betala det eller sälja den egendom hen gav som tilläggssäkerhet och på det sättet få pengar att betala lånet.  

Dessutom kan man till ett lån ansluta statsborgen för ägarbostadslån eller en garanti som ett försäkringsaktiebolag beviljar. Det är bra att minnas att om man till exempel har ärvt en sommarstuga eller äger en investeringsbostad så kan också de i allmänhet användas som tilläggssäkerhet för ett bolån.

Myt 3: Vilken värdefull egendom som helst kan användas som säkerhet.

En bil, en tavla man ärvt eller annan motsvarande lös egendom duger inte som säkerhet för ett lån, fastän de skulle vara värdefulla. Den bostad man köper är i sig säkerhet för lånet – i bästa fall upp till hela 70 procent. Utöver det kan som tilläggssäkerhet fungera annan realegendom såsom fondbesparingar, insättningar, aktier, en bostadsaktie eller fastighet, fritidsbostad eller skog. 

Myt 4: Om det händer något med mig blir det andra som får ansvaret för lånet.

Fastän den som ställer tilläggssäkerhet förbinder sig till gäldenärens lån med sina egen egendom, till exempel föräldrarna med sin egen bostad, behöver låntagaren inte förlora nattsömnen för den saken. För bolån finns låneskydd, med vilket man kan trygga återbetalningen av lånet ifall man blir bestående eller tillfälligt arbetsoförmögen eller arbetslös. 

Myt 5: Jag är gift med såväl lånet som den som ställt tilläggssäkerhet under hela lånetiden, i värsta fall 25 år.

Ansvaret för borgen för bolånet fortsätter inte nödvändigtvis ända till lånetidens slut. I bästa fall kan den som ställt tilläggssäkerhet befrias från ansvaret redan efter några år när gäldenärens egen bostad räcker som säkerhet för det återstående lånet och tilläggssäkerhet inte längre behövs. 

Tips: Öppna diskussionen om bolån med din egen bank med en låneförhandling och red ut hur mycket lån du behöver för att köpa ett eget hem. I förhandlingen kartläggs hur mycket besparingar du har och hur mycket tilläggssäkerhet du behöver om den bostad du köper inte ensam räcker till. Kom också ihåg att förhandlingen  inte binder dig till att ta lån, utan den belyser din egen ekonomiska situation. Boka tid till din bank med en gång!

Läs vilka säkerheter som behövs för ett bolån

Bostadsfällan blev till en perfekt bostadsaffär – läs hur vår kund bytte hem
 
Kategorier
...