6 juridiska tips för singlar – dessa bör du komma ihåg för att trygga din framtid

Var fjärde finländare lever ensam. Det finns lika många anledningar som det finns singlar. Ett singelhushåll kräver mod och vilja: alla beslut, stora som små, måste fattas av dig. Oavsett skälet till att du är singel bör du se till att de viktigaste dokumenten i ditt liv är i ordning. Här får du sex viktiga påminnelser från våra jurist.

Juridiska tips för singlar

1) Du kan själv påverka vem som ärver dig 

 Har du funderat på vem som kommer att ärva dig? Har du inget testamente gäller arvsordningen i lagen sedan bouppteckningen förrättats:
- Har du barn kommer de att ärva all din egendom i enlighet med ärvdabalken. Har du inget testamente är det alltid i första hand dina barn som ärver dig.
- Om du är ogift och inte har några barn är det dina föräldrar som ärver dig. Om de inte lever går arvet istället till eventuella syskon. 
- Har du inga syskon eller syskonbarn är det dina mor-/farföräldrar som ärver dig. Om de inte lever går arvet till deras barn, alltså dina föräldrars syskon. Kusiner omfattas inte av arvsordningen.
- Om du inte har några släktingar enligt definitionen i ärvdabalken tillfaller arvet staten. Staten ärver årligen egendom till ett värde av tiotals miljoner euro.

Utgångspunkten i lagen är att barnens laglott inte kan testamenteras bort. Däremot har föräldrar, syskon eller mer avlägsna släktingar ingen laglottsrätt till arvet. Om du är ogift och inte har några barn kan du därmed fritt genom ditt testamente bestämma vem som ska ärva dig.
 
Om du vill kan du testamentera din egendom till ett allmännyttigt ändamål. Allmännyttiga föreningar behöver inte betala arvsskatt på egendom de ärvt genom testamente, varför sådana testamenten till och med utgör en del av arvsskatteplaneringen.

2) Om du är skild, försäkra dig om att avvittringen eller avskiljandet av egendom har gjorts

Om du tidigare varit gift och sedan skilt dig är det viktigt att se till att allt som har med skilsmässan att göra har genomförts korrekt. Äktenskapets ekonomiska effekter och förmögenhetsförhållandet mellan makarna måste upplösas i samband med skilsmässan. Äktenskapslagens grundtanke är att makarnas giftorättsegendom avvittras. Om makarna har upprättat ett äktenskapsförord delas egendomen genom avskiljning. Det är många som inte vet att avvittring eller avskiljande av egendom enligt lagen ska fastställas genom ett dokument i föreskrivet format vilket undertecknas av båda makarna och som bevittnas.  

Som ett exempel förfaller kravet på avvittring aldrig – krav på avvittring kan framställas till och med efter en mycket lång tid. Och ju längre tid det tar innan avvittring sker, desto mer komplicerad brukar processen bli. Om inget skriftligt avtal har upprättats och om det inte är möjligt att bevisa att avvittringen slutförts har var och en av makarna rätt att ansöka om bodelning i avvittringssyfte även om det gått många år sedan skilsmässan.
Detta är ett exempel på anledningarna till att man bör upprätta ett äktenskapsförord redan i samband med giftermålet.

3) Tänk på att din ex-make/-maka kan ärva en del av din egendom om du saknar testamente

Ärvdabalken gör det möjligt att en del av din egendom ärvs av din ex-make/-maka. Ett exempel på detta är en situation där du har gemensamma barn med din ex-make/-maka. Om ditt barn hinner ärva dig men dör utan att ha några egna barn är ditt barns andra förälder barnets lagliga arvinge. 
Det är inte alltid som man tänker på att ex-maken/-makan kan ha rätt till arv – men det är alltså fullt möjligt att din ex-make/-maka kommer att ärva dig genom ert gemensamma barn. Lyckligtvis kan man undvika situationer som denna med hjälp av korrekt upprättade testamentsförordningar. 

4) Utse någon att sköta viktiga angelägenheter åt dig när du själv inte kan

Har du tänkt på vem som ska sköta din ekonomi, din egendom och dina övriga angelägenheter om du själv blir sjuk eller skadar dig allvarligt och förlorar din förmåga att sköta dina angelägenheter – tillfälligt eller permanent? Ingen kan sköta dina angelägenheter utan en korrekt fullmakt, inte ens din bästa vän eller den du har mest förtroende för – oavsett hur nära de står dig. 

Den allmänna uppfattningen om att en öppen fullmakt räcker är alltså inte korrekt, intressebevakning kräver en separat fullmakt. En intressebevakningsfullmakt är ett mer detaljerat och flexibelt samt byråkratiskt enklare sätt att ordna skötseln av dina angelägenheter, jämfört med regelrätt intressebevakning enligt lagen om förmyndarverksamhet. Eftersom livet kan överraska oss när som helst bör alla vuxna förbereda sig genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Läs mer om intressebevakningsfullmakt här.

5) Du kan påverka din vård genom att upprätta ett vårdtestamente 

För de flesta av oss är det viktigt att veta vilken vård vi får i situationer där vi inte kan uttrycka vår vilja. Vill du att främmande vårdpersonal ska fatta dessa beslut åt dig? Om du inte vill det, upprätta ett vårdtestamente. Då kan du själv påverka den vård du får.

6) Fundera på vad du vill – nu, inte imorgon

Genom att förbereda dig i god tid kan du sova lugnt och njuta av livet. Man ska planera även för tråkiga situationer. Det är därför många av oss har en olycksförsäkring om det skulle inträffa en olycka, och en hemförsäkring om en brand skulle uppstå – så varför skulle man låta bli att upprätta livets viktigaste dokument? Att upprätta dessa dokument är en form av tidig riskhantering. 

Dessutom ska dokumenten upprättas när man är i stånd att förstå deras betydelse – annars finns dessvärre risken att det kommer att vara för sent. Nu är den rätta tiden att fundera över vad man vill och hur man ska göra med livets viktigaste dokument. När man är ute efter de bästa lösningarna för ens egen livssituation – exempelvis skattemässigt kloka alternativ – bör man alltid vända sig till experter för att undvika misstag och för att försäkra sig om att man vet vad man vill. 

Du kan förslagsvis upprätta dokumenten med Sparbankens jurist – be oss kontakta dig här

Läs mer om Sparbankens juridiska tjänster 

Dessa tips kommer från Sparbankens jurist Piia Jeremejeff.

Kategorier
...