Permittering skakade om Lindas ekonomi – hon berättar nu hur hon klarade situationen

Linda hade just köpt en lägenhet och börjat jobba när permitteringen ledde till obalans i ekonomin. Hon förblev dock inte passiv och ger nu råd också till andra som befinner sig i samma situation.

Linda Nieminen

Linda Nieminen återvände till Finland i höstas efter att ha bott i Schweiz de senaste 12 åren. Hon flyttade med sina två söner till sin hemort Somero, där det är tryggt för barnen att växa upp. Linda ville ha varaktighet i sitt liv och köpte därför genast en ägarbostad samt tog ett bolån hos Sparbanken. 

Under hösten sökte Linda jobb och hittade vid Eerikkilä idrottsinstitut ett trevligt jobb som motsvarar hennes värderingar och livsstil. Hon hann redan börja jobba i januari, men efter drygt två månader kom coronakrisen. Coronan påverkade idrottsinstitutets verksamhet mycket snabbt, eftersom alla evenemang och idrottsgrupper måste avbokas under våren. Till följd av detta permitterades största delen av Eerikkiläs personal tills vidare, inklusive Linda. 

Man måste våga söka hjälp

Efter permitteringen började Linda genast reda ut var hon kan söka hjälp. Linda hade länge bott utomlands och var inte medlem av fackförbundet eller arbetslöshetskassan i Finland. 

- Jag har aldrig tidigare varit arbetslös, så allt var helt nytt för mig. Först kontaktade jag den lokala arbets- och näringsbyrån och anmälde mig som arbetslös arbetssökande. I den brådskande vardagen hade jag inte ens hunnit fundera på att ansluta mig till arbetslöshetskassan, och efter permitteringen kunde jag inte längre ansluta mig. Under permitteringen beviljade Folkpensionsanstalten mig arbetsmarknadsstöd, berättar hon. 

Linda funderade först på om hon borde söka ett annat arbete under permitteringen för att klara sig ekonomiskt eller om det kanske fanns någon annan hjälp och något annat stöd att tillgå.

- När jag läste Facebook råkade jag se Sparbankens annons om att man kan ansöka om amorteringsfria perioder för lån hos banken. Jag skickade genast via nätbanken ett meddelande till Sparbanken, där jag var kund. Redan efter några dagar kontaktade en expert från Sparbanken mig per telefon. Jag berättade öppet och ärligt om min situation och fick samtidigt ett löfte om att ta paus med amorteringarna på mitt bostadslån för ett halvår, berättar Linda med glädje.

Banken var flexibel

Linda ville ta sex amorteringsfria månader med sitt bolån i Sparbanken, eftersom hon ansåg att det skulle underlätta hennes vardag avsevärt. Som färsk bostadsägare ville hon försäkra sig om att hennes tillgångar var tillräckliga, eftersom framtiden vid den tidpunkten såg ganska osäker ut. 

- Ett halvt år är en mycket kort tid i en människas liv, och jag har fortfarande många år på mig att återbetala lånet. Jag anser inte att det är förnuftigt att tvångsmässigt hålla en alltför strikt ekonomi, om det finns möjligheter till lättnader. Ingen behöver klara sig ensam, utan det lönar sig att ta emot hjälp om den finns tillgänglig, motiverar Linda sitt beslut. 

Överraskande omställningar i livet visade vikten av sparandet

Linda berättar att hon alltid sparat pengar i någon omfattning. Omställningar i livet hade dock förbrukat en stor del av hennes tidigare besparingar, men lyckligtvis hade hon fortfarande en liten buffert som hjälpte henne att klara sig i synnerhet i början av permitteringen. 

- Permitteringen öppnade mina ögon och visade i praktiken att det är viktigt att spara för sämre tider. Ofta tror man att man ska spara främst för överraskande köp, till exempel en ny tvättmaskin, men inte i händelse av man förlorar sina regelbundna inkomster. Nu lärde jag mig i praktiken varför redan en liten besparing eller buffertfond i vardagen är så viktig. I livet uppstår överraskande situationer som du inte själv kan påverka, berättar Linda om sina erfarenheter. 

- Jag rekommenderar att man sparar, om det så är bara en euro per dag, för en dag kan det finnas ett verkligt behov av dessa några euro. Under denna tid har jag har lärt mig bra knep, om hur jag kan spara också i vardagen. Jag har avstått från allt onödigt och fokuserat på de viktigaste sakerna i livet. Huvudsaken är att jag kan betala mina räkningar och köpa mat till familjen. Också veckans matlista har jag planerat noggrannare än tidigare, vilket har medfört stora inbesparingar. Jag njuter av min vanliga vardag med barnen. Utflykter i naturen och självlagad matsäck ersätter utmärkt ett besök i nöjesparken, beskriver Linda de lärdomar som pandemikrisen fört med sig.

Kändes mycket tryggt att diskutera med banken

- Jag tror att många har en tröskel att kontakta banken. Jag upplever att man i Finland inte vill tala om sin ekonomi, utan det är ett nästan tabubelagt ämne. Jag anser att det är mänskligt. Jag anser dock att ärlighet och en viss ödmjukhet hjälper också i detta fall, konstaterar Linda. Utifrån sina egna erfarenheter uppmuntrar hon alla som befinner sig i samma situation att öppet berätta om sina ekonomiska svårigheter och att snabbt söka hjälp. 

- Jag kände mig verkligen trygg när jag diskuterade med banken. Jag upplevde att de försökte göra allt de kunde för att hjälpa mig i min situation. Empatin syntes i allt de gjorde. Jag tycker att den amorteringsfria perioden var en fin handräckning av banken och jag uppskattar den mycket. För egen del kan jag verkligen säga att jag är uppriktigt tacksam för det stöd jag fått från banken, och framför allt för den människonära servicen, som jag en full tia, säger Linda glatt. 

Finansieringschef Ilpo Rinne vid Someros Sparbank är glad över att Sparbanken har kunnat hjälpa sina kunder att klara av överraskande omställningar i ekonomin till följd av coronapandemin.

- I denna krissituation vill vi stödja våra kunder på alla sätt. Vi har erbjudit våra kunder utöver tips för hantering av den egna ekonomin också bl.a. kostnadsfria amorteringsfria perioder med bolånet. De amorteringsfria perioderna har klart varit nödvändiga för många kunder, och efterfrågan på dem tiodubblades i vår bank under pandemin, berättar Ilpo.

Ilpo anser att coronapandemin på ett ganska tufft sätt visar hur viktigt det är att spara pengar. Det lönar sig absolut att ta lärdom av krissituationer i livet.

- För att klara sådana överraskande situationer är det bra att spara cirka 2–3 månaders nettoinkomster i en buffertfond. Det viktigaste är att spara. Det spelar inte så stor roll om du sparar pengar på ett konto, i en fond eller t.ex. i aktier. En fond är till exempel ett mycket flexibelt och enkelt sätt att spara, eftersom kunden själv kan förvalta fondens medel via sin nätbank och medlen står till förfogande när som helst. Jag hoppas att många får en bra impuls för att börja spara och därmed också för att förbereda sig på överraskande situationer i livet.

Behöver du hjälp med att få kontroll över din ekonomi? Boka tid eller be oss ringa upp dig.

Kategorier

Intressant just nu