Studentens bästa vänner

Den smarta studenten borde förutom av studielån också vara intresserad av ett BSP-konto, av att spara vid sidan av studierna och av sina egna kredituppgifter, råder Sparbankens experter.

Studietiden är för många en av de bästa tiderna i livet. Det lönar sig utnyttja tiden så bra som möjligt både i studierna och på fritiden. I många fall kan studielån vara ett vettigt alternativ. Det sporrar också till att bli snabbt färdig: en studerande kan få hela 40 procent av det studielån som överskrider 2 500 euro efterskänkt om hen blir färdig inom tidsfristen. Samtidigt som man funderar på att ta studielån är det bra att tänkta på sin egen ekonomi också med tanke på framtiden och att göra kloka val för den.

Intressera dig för BSP – det är en sällsynt god deal

BSP, dvs. bostadssparpremiesystemet är ett system skapat av staten som sporrar till och underlättar köpet av en första egen bostad. Under studierna blir många intresserade också av BSP-sparande och de fördelar det ger. Ett BSP-konto är för många i praktiken ett vanligt sparkonto – men ett konto som har en mycket bättre ränta. Man kan förvisso inte ta ut pengar från det eller göra gireringar men man kan när som helst sluta spara och man kan till exempel senare lägga till sin partner.

När man ingår ett BSP-kontoavtal kräver systemet något sparmål. Det här kan ibland väcka förundran: hur ska en 18-åring som ännu bor hemma och t.ex. går i gymnasiet kunna veta hur mycket det kommande hemmet kommer att kosta eller ens på vilken ort det kommer att finnas.

- I det här skedet betonar jag för mina kunder att just det här sparmålet inte behöver uppfyllas. Viktigast är att spara tio procent av bostadens pris och att man sparar minst åtta kvartal, påminner kundrådgivaren Linda Maarvala-Maansalo från Huittisten Säästöpankki.

Spara vid sidan av studierna

Många studerande styr sina studielånspengar direkt till ett sparkonto. På det sättet bränner inte hela summan på brukskontot utan man kan i lugn och ro fundera på hur man ska använda sina pengar.

Studielån får lyftas inom de tidsperioder som FPA bestämt. Varje studerande kan kontrollera den sista dagen studielånet kan lyftas i det borgensbeslut man fått. Tiderna bestämmer alltså FPA och inte banken. Många missar den sista dagen studielånet får lyftas.

- Med unga kunder blir det ofta också tal om deras drömmar och om att spara till dem. Fastän unga kanske tar studielån bara för att förverkliga sina resedrömmar så är också det tillåtet. Utöver studielånet borde också studerande ha något slag av reservbuffert. Om man har sparade pengar får man lättare bolån i framtiden. Likaså kan sparande hjälpa till att ge en uppfattning om hur mycket man kunde amortera på ett lån i månaden. Det går inte att kraftigt nog betona sparande och dess goda sidor, säger Maarvala-Maansalo.

Håll koll på dina kredituppgifter

Bankdirektör Juha-Antti Puurunen på Säästöpankki Optia berättar att unga verkar har mera betalningsanmärkningar än tidigare.

Ekonomisk rådgivning är något som verkligen behövs, betonar han.

Betalningsstörningar kan till och med förhindra att man får studielån fastän FPA skulle ge ett positivt borgensbeslut.

Maarvala-Maansalo åter berättar att kredituppgifterna är ett viktigt ämne när hon pratar med unga om pengar.

- Det är viktigt att se till att man har kredituppgifterna i skick. Om man får en betalningsanmärkning kan man till exempel inte få studielån. Alla hyresvärdar hyr inte ut till unga som haft betalningsanmärkningar. Jag har därför uppmuntrat unga att alltid hellre ansöka om studielån än att ty sig till dyra snabblån eller avbetalningsavtal. Förutom att de är dyra så leder de lätt också till betalningsanmärkningar.

Den som beviljat en kredit får anmäla en betalningsstörning för registrering direkt till låntagarens kreditupplysningsregister när det gått 60 dagar från förfallodagen för ett konsumtionslån. Om man låter bli att betala en vanlig räkning får man en betalningsanmärkning när räkningen går från indrivning till tingsrätten och utsökning.

Om det händer något oväntat i livet som gör att krediter eller räkningar riskerar bli obetalda ska man så fort som möjligt kontakta faktureraren eller banken och försöka komma överens om en betalningstid.

PS. Visste du att du kan kontrollera dina egna kredituppgifter för 9,90 € på adressen Biznode.fi eller Luottotietohaku.fi.

 

Läs mera om att bsp-spara

Läs mera om studielån

...