På uppgång: Ansvarsfullt placerande

Vad är egentligen ansvarsfullt placerande och hur beaktas det? Sparbankens expert på ansvarsfullt placerande, Anna Varpula, svarar på dina frågor.

Med ansvarsfullt placerande avses placeringsverksamhet som beaktar miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed, det vill säga så kallade ESG-frågor. Sparbankens placeringsverksamhet sköts av Sp-Fondbolag, som ägs av Sparbanken. Vi ställde några frågor om ansvarsfullt placerande till Anna Varpula, vår expert på ansvarsfullt placerande.

Vilka är ur placerarnas perspektiv de viktigaste orsakerna till att placera ansvarsfullt?

Ansvarsfullt placerande strävar efter att förbättra förhållandet mellan avkastning och risk genom att förutom de ekonomiska nyckeltalen beakta faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed. Många faktorer kan påverka viljan att placera ansvarsfullt. Utgångspunkterna är ofta placerarens värderingar och placeringarnas avkastningsnivå. Även omgivande faktorer, såsom globala trender och lagstiftning, kan påverka besluten. 

Vilka informationskällor och verktyg har placerarna tillgång till?

– Som placerare kan man använda information ur offentliga informationskällor på olika sätt. Numera är ansvarsrapporteringen omfattande, och det finns mycket information. Placerare kan också ta del av nyheter som handlar om hur ansvarsfulla placeringsobjekt är, eller läsa rapporter från exempelvis icke-statliga organisationer. Stora institutionsplacerare kan också ta hjälp av olika aktörers verktyg för exempelvis poängsättning av ansvarsfullheten eller kartläggningar av hur olika företag följer internationella normer och avtal.   

Vad innebär aktivt ägarskap och vilken betydelse har det för placeringsverksamheten?

– Aktivt ägarskap kan ha lite olika innebörder för olika placerare. En placerare kan exempelvis delta i bolagsstämmor för sina placeringsobjekt eller i andelsägarmöten för sina fonder. Placeraren kan också aktivt diskutera frågor om ansvar med sina placeringsobjekt eller kapitalförvaltare. Det finns också olika samarbetsinitiativ med anknytning till ansvar, som huvudsakligen riktar sig till institutionsplacerare. 

Artikeln publicerades först i Business Insight.
 
Kategorier

Intressant just nu