Glöm att det är dålig tidpunkt – det är dags att spara nu

Trots konjunktursvängningarna ökar sparandet och investeringarna i Finland, men två tredjedelar av finländarna äger fortfarande varken fonder eller aktier. Många skjuter upp sparandet i väntan på bättre tider. Enligt Sparbanksgruppen är det rätt tid att spara precis just nu.

”Allt fler finländare äger aktier och fonder, och det är ett gott tecken. Men samtidigt kan man fråga sig, är 1/3 av hela befolkningen mycket eller lite? Jag anser att vi har möjlighet att bli bättre”, säger Henna Mikkonen, Sparbanksgruppens chefsekonom.

Enligt Statistikcentralens förmögenhetsundersökning som publicerades i februari äger allt fler finländare, det vill säga 34 procent, aktier eller fonder. Trots konjunktursvängningarna är trenden med investeringar och sparande uppåtgående.

Det finns ingen dålig tidpunkt att börja spara

”Först och främst ska du glömma att det är dåliga tider för att spara. Det viktigaste är att komma igång, inte tidpunkten”, säger Martti Hakala, affärsverksamhetsdirektör för privatkundsverksamheten på Sparbanksgruppen.

När kurserna är låga är aktierna förmånligare. Då är det en bra tidpunkt att börja spara i exempelvis aktiefonder.

”I allmänhet händer det rakt motsatta, när det är billigt på marknaden ger folk upp sina investeringar. Det borde de inte göra. Till exempel nu när det är oroligt på den amerikanska marknaden och osäkerheten ökar även i Europa, har antalet inlösningar inte ökat. Våra kunder följer helt klart läget med jämnmod och det är precis det man ska göra”, säger Hakala.

Enligt Sparbankens årliga Sparbarometer är finländarna nöjda med sitt beslut att börja spara. 32 procent är mycket nöjda och 39 procent är nöjda.

Att spara för sämre tider är den främsta anledningen till att spara (63 procent). Det har visat sig vara smart under de senaste årens turbulens. Den näst viktigaste anledningen är ”för livet efter pensioneringen” (31 procent). (Sparbarometern 2022).

”Det är värt att fundera på om samhällets bärkraft kommer att klara av framtida pensioner och andra vårdbehov. Genom att spara kan du påverka din pensionsinkomst. Folk vaknar ofta för sent, och jag har ännu inte träffat en enda pensionssparare som skulle ha sagt, det är synd att jag sparade!”, säger Hakala.

Ha inte pengarna liggande på kontot – inflationen äter upp dina besparingar

Om du bara har dina pengar liggande på ett konto minskar du samtidigt köpkraften för medlen.

”Pengarnas värde minskar när det är inflation. Därför lönar det sig att leta efter avkastning och inte ha hela förmögenheten på sparkontot. Kontinuerligt sparande i olika objekt är a och o för den som vill skapa sig en förmögenhet”, säger Hakala.

Enligt Sparbankens Sparbarometerundersökning förra året är den populäraste sparformen bland finländarna ett sparkonto (46 procent), näst populärast är ägarbostäder (29 procent) och tredje populärast fondinvesteringar (28 procent). Om du vill bli rik är det en god idé att överföra dina kontotillgångar till mer vinstgivande objekt.

Det finns många alternativ för att spara

”Räntorna har återgått till det normala, ränteinvesteringar är därför ett bra alternativ för att få avkastning just nu. Fondsparande är ett annat bra val, och särskilt då aktiefonder eftersom priset på aktier har gått ner. Det tredje alternativet är försäkringssparande”, säger Hakala.

Du behöver inte fundera på valet av sparobjekt på egen hand. När beslutet att börja spara är taget hjälper din bank dig att gå igenom de olika alternativen och kartlägga risknivån.

”Först och främst bör du tänka på vilken typ av avkastning du siktar på. Räcker det med 3 procents avkastning eller är du villig att ta en större risk för bättre avkastning?”, säger Hakala.

Sparande är för alla

Även om sparandet och investeringarna ökar, äger kvinnor aktier eller fonder mer sällan än män, och skillnaden har varit densamma i flera år. Varför?

”Kvinnors inkomster är i genomsnitt lägre, vilket även innebär att det finns fler kvinnor som inte har något att investera. Studier visar även att kvinnor är mer säkerhetsorienterade än män, vilket gör att de drar sig för att investera i exempelvis aktier”, säger Mikkonen.

Positivt med tanke på framtiden är att i synnerhet andelen unga börs- och fondägare har ökat under de senaste tio åren. Det är även intressant att notera att flickor och pojkar under 15 år äger lika ofta, det är med andra ord ingen skillnad i ägarfrekvensen mellan könen. Detta kan tolkas som att föräldrar sparar lika för flickor och pojkar.

”När man lär sig att spara och investera så ung som möjligt blir det normalt och ger på sikt mer och mer välstånd till Finland, både för kvinnor och män”, säger Mikkonen.

”Glöm alla bortförklaringar om att det är dåliga tider och ta ett beslut att börja spara regelbundet. Du får hjälp av din bank med att kartlägga din situation och bestämma din risktagningsförmåga. Diversifiera ditt sparande – lägg alltså inte alla dina ägg i en korg, utan sprid dina placeringar. Håll nerverna i schack under fluktuationerna på marknaden, så kommer ditt sparande att utvecklas positivt på lång sikt”, sammanfattar Mikkonen och Hakala sina tips för att börja spara. 

Sparbankens fonder

 

Mer information:

Henna Mikkonen
chefsekonom vid Sparbanksgruppen
henna.mikkonen@saastopankki.fi, 040 564 7918

Martti Hakala
affärsverksamhetsdirektör, privatkunder
martti.hakala@saastopankki.fi, 050 395 2439

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu