STÄMMOKALLELSE

Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma

Fondandelsägarna i de av Sp-Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna

Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Ränteportfölj, Sparbanken Finlanda, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Världen, Sparbanken Aktie Världen, Sparbanken Småföretag, Sparbanken Långränta och Sparbanken Företagslån samt specialplaceringsfonderna Sparbanken Asien, Sparbanken High Yield, Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Trend och Sparbanken Ryssland

kallas till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 19 mars 2015 kl. 17.00 på Hotell Crowne Plaza, Mannerheimvägen 50, 00260 Helsingfors.

På stämman behandlas de ärenden som enligt paragraf 13 i fondernas stadgar hör till den ordinarie andelsägarstämman. Enligt fondernas stadgar fastställs rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalen enligt det läge som råder tio dagar före stämman.

De andelsägare som önskar delta i stämman ska anmäla sig till Sp-Fondbolag Ab senast måndagen den 16 mars 2015 kl. 16.00 antingen per brev till adressen Sp-Fondbolag Ab, Märaholmsgatan 1, 00180 Helsingfors, per telefax 010 436 6449, per telefon 010 436 6440 eller per e-post till sp-rahasto@saastopankki.fi. Vid anmälan per brev ska brevet vara framme innan anmälningstiden går ut.

Vid anmälningen ska andelsägaren ge sina kontaktuppgifter samt i vilken fonds stämma han eller hon deltar. Om en fondandelsägare önskar använda ombud på stämman ska en fullmakt lämnas in till Sp-Fondbolag innan anmälningstiden går ut.

Alla som deltar i stämman ska bevisa sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.Helsingfors, den 6 februari 2015

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...