Kallelse till årsmöte för andelsägare i Sparbanken High Yield–specialplaceringsfonden

Andelsägarna i Sparbanken High Yield–specialplaceringsfond kallas till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 17.00 i Mäntsälä, NEXT Hotel Hirvihaaran Kartano, adress Kartanonlenkki 56, 04680 Hirvihaara.

På stämman behandlas de ärenden som hör till den ordinarie fondandelsägarstämman enligt 13 § i Sparbanken High Yield-specialplaceringsfonds stadgar.

De andelsägare som önskar delat i stämman ska anmäla sig till Sp-Fondbolag Ab senast måndagen den 20 maj 2013 kl. 16.00 antingen antingen per brev till Sp-Fondbolag Ab, Märaholmsgatan 1, 00180 Helsingfors, per telefax 010 436 6449, per telefon 010 436 6440 eller per e-post sp-rahasto@saastopankki.fi. I anmälan ska andelsägaren ge sina kontaktuppgifter. Om en fondandelsägare önskar använda ombud på stämman skall en fullmakt lämnas in till Sp-Fondbolag innan anmälningstiden går ut.

Enligt fondernas stadgar bestäms rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet enligt det läge som råder tio dagar före stämman. De som deltar i stämman ska bestyrka sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

 

Helsingfors den 29 april 2013 

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...