Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2020

Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2020

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma fastställde den 11 mars 2020 boksluten per 31.12.2019 för Sp-Fondbolag Ab och de Sparbanken-fonder som bolaget förvaltar. Samtidigt fastställdes den avkastningsandel som utdelas till innehavarna av A-andelar (avkastningsandel).

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Europa -placeringsfond 2,30 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken High Yield -specialplaceringsfond 1,40 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Östersjön -placeringsfond 2,50 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Djärvhet -placeringsfond 5,60 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Fastighetsaktie Europa -placeringsfond 5,10 € / andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Ränta Plus -placeringsfond 1,40 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Finland -placeringsfond 4,80 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Aktie Världen -placeringsfond 3,50 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Småföretags -placeringsfond 4,90 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Långränta -placeringsfond 1,00 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Hyfs -placeringsfond 1,90 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Företagslån -placeringsfond 1,90 € / andel

Till innehavarna av A-andelar i POP Ränteportfölj -specialplaceringsfond 0,04 € / andel

Avkastningen lossnade från A-andelarna den 12 mars 2020 och de betalas till de innehavare av avkastningsandelar som då fanns antecknade i andelsägarregistret den 8 april 2020 till de bankkonton dessa uppgett för fondbolaget.

I samband med betalningen av avkastningsandelen gör fondbolaget förskottsinnehållning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Sparbanken Amerika, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Ränteportfölj, POP Europa, POP Global, POP Optimal, POP Nordic och POP Stabil-placeringsfonderna samt Sparbanken specialplaceringsfonderna Asien, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Ryssland ,Sparbanken Räntebetonad, Sparbanken Balanserad, Sparbanken Aktiebetonad, Sparbanken Avkastningsinrikta och Sparbanken Miljö har bara tillväxtandelar så på dem utdelas ingen avkastning utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med placeringsfondernas placeringsstrategi.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu