STÄMMOKALLELSE

Placeringsfondernas Sparbanken Kortränta, Sparbanken Finland, Sparbanken Europa, Sparbanken Världen, Sparbanken Amerika,  Sparbanken Östersjön, Sparbanken Långränta, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Aktie Världen, Sparbanken Småföretag, Sparbanken Kassa, Sparbanken Ränteportfölj och Sparbanken Företagslån samt specialplaceringsfondernas Sparbanken Ryssland, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Trend och Sparbanken High Yield andelsägare kallas till ordinarie fondandelsägarstämma fredagen den 14 mars 2014 kl. 14.00 på Scandic Hotel Marski, Mannerheimvägen 10, 00100 Helsingfors.

På stämman behandlas de ärenden som hör till den ordinarie fondandelsägarstämman enligt 13 § i stadgarna för placeringsfonderna Sparbanken Kortränta, Sparbanken Finland, Sparbanken Europa, Sparbanken Världen, Sparbanken Amerika,  Sparbanken Östersjön, Sparbanken Långränta, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Aktie Världen, Sparbanken Småföretag, Sparbanken Kassa, Sparbanken Ränteportfölj och Sparbanken Företagslån samt specialplaceringsfondernas Sparbanken Ryssland, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Trend och Sparbanken High Yield

De andelsägare som önskar delta i stämman skall anmäla sig till Sp-Fondbolag Ab senast måndagen den 10 mars 2014 kl. 16.00 antingen per brev till Sp-Fondbolag Ab, Märaholmsgatan 1, 00180 Helsingfors, per telefax 010 436 6449, per telefon 010 436 6440 eller per e-post sp-rahasto@saastopankki.fi. Vid anmälningen skall andelsägaren ge sina kontaktuppgifter samt meddela i vilken fonds stämma han eller hon deltar. Om en fondandelsägare önskar använda ombud på stämman skall en fullmakt lämnas in till Sp-Fondbolag innan anmälningstiden går ut.

Enligt fondernas stadgar bestäms rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet enligt det läge som råder tio dagar före stämman. De som deltar i stämman ska bestyrka sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

Helsingfors den 24 februari 2014

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen       

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...