Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma 2019

Fondandelsägarna i de av Sp-Fondbolag Ab förvaltade fonderna

Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken High Yield, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Fastighetsaktie Europa, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Ränteportfölj, Sparbanken Finland, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Världen, Sparbanken Aktie Världen, Sparbanken Småföretags, Sparbanken Långränta och Sparbanken Företagslån samt specialplaceringsfonderna Sparbanken Asien, Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Ryssland, Sparbanken Räntebetonad, Sparbanken Balanserad, Sparbanken Aktiebetonad, Sparbanken Avkastningsinriktad och Sparbanken Miljö

kallas till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl. 16.00 på Radisson Blu Royal Hotel, Runebergsgatan 2, 00100 Helsingfors.

På stämman behandlas de ärenden som enligt paragraf 14 i fondernas gemensamma stadgar hör till den ordinarie andelsägarstämman. Enligt fondernas stadgar fastställs rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalen enligt det läge som råder tio dagar före stämman.

De andelsägare som önskar delta i stämman ska anmäla sig till Sp-Fondbolag Ab senast måndagen den 11 mars 2019 kl. 16.00 antingen per brev till adressen Sp-Fondbolag Ab, Industrigatan 33, 00510 Helsingfors, per telefax 010 436 6559, per telefon 010 436 6500 eller per e-post till sp-rahasto@saastopankki.fi. Vid anmälan per brev ska brevet vara framme innan anmälningstiden går ut. Vid anmälningen ska andelsägaren ge sina kontaktuppgifter samt i vilken fonds stämma han eller hon deltar.

Fondandelsägare kan företrädas av ombud vid fondandelsägarstämman och använda assistent vid stämman. Om en fondandelsägare önskar använda ombud på stämman ska en fullmakt lämnas in till Sp-Fondbolag innan anmälningstiden går ut.

Alla som deltar i stämman ska bevisa sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

Kunder som via fondanknutna försäkringar har placerat i de placeringsfonder och specialplaceringsfonder som Sp-Fondbolag Ab förvaltar är inte direkta fondandelsägare i fonderna och har således inte rätt att delta i andelsägarstämman

Helsingfors, den 6 februari 2019

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...