Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma 17.3.2016

Fondandelsägarna i de av Sp-Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna

Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Ränteportfölj, Sparbanken Finland, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Världen, Sparbanken Aktie Världen, Sparbanken Småföretags, Sparbanken Långränta och Sparbanken Företagslån samt specialplaceringsfonderna Sparbanken Asien, Sparbanken High Yield, Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Trend och Sparbanken Ryssland

kallas till ordinarie fondandelsägarstämma torsdagen den 17 mars 2016 kl. 17.00 på Hotell Crowne Plaza, Mannerheimvägen 50, 00260 Helsingfors.

På stämman behandlas de ärenden som enligt paragraf 14 som gäller från 1.3.2016 i placeringsfondernas gemensamma stadgar och paragraf 13 i specialplaceringsfondernas stadgar hör till den ordinarie andelsägarstämman. Enligt fondernas stadgar fastställs rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalen enligt det läge som råder tio dagar före stämman.

De andelsägare som önskar delta i stämman ska anmäla sig till Sp-Fondbolag Ab senast måndagen den 14 mars 2016 kl. 16.00 antingen per brev till adressen Sp-Fondbolag Ab, Märaholmsgatan 1, 00180 Helsingfors, per telefax 010 436 6449, per telefon 010 436 6440 eller per e-post till sp-rahasto@saastopankki.fi. Vid anmälan per brev ska brevet vara framme innan anmälningstiden går ut. Vid anmälningen ska andelsägaren ge sina kontaktuppgifter samt i vilken fonds stämma han eller hon deltar.

Fondandelsägare kan företrädas av ombud vid fondandelsägarstämman och använda assistent vid stämman. Om en fondandelsägare önskar använda ombud på stämman ska en fullmakt lämnas in till Sp-Fondbolag innan anmälningstiden går ut.

Alla som deltar i stämman ska bevisa sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

Helsingfors, den 29 januari 2016

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...