Sp-Fondbolag har publicerat halvårsrapporten 2021 över förvaltade fonder på finska

Fondernas halvårsrapport 2021 på finska har publicerats.

Fondernas halvårsrapport 2021 på finska i enlighet med lagen om placeringsfonder och specialplaceringsfonder har publicerats.

Halvårsrapporten innehåller bland annat uppgifter om andelsvärdens utveckling, basfakta om fonderna, nyckeltal och fördelning av placeringarna samt fondernas placeringar.

Halvårsrapport 2021 (på finska)

Rapporten ges inte ut i tryckt form.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...