Ränteplacerarens framgångar – finns sådana?

På placeringsmarknaden är det ofta aktiemarknaden som väcker diskussion. Under de senaste åren har vi vant oss vid att räntorna är negativa och ger knappt någon avkastning. Så varför placera i eller ens vara intresserad av räntor?

För många och betydande placerare är dock räntorna den viktigaste tillgångsklassen som de placerar i. En del institutionella placerare är på grund av sina stadgar skyldiga att placera en betydande del av sina tillgångar i ränteplaceringar. En del gör det enbart med tanke på diversifieringen och säkerhetssynvinkeln. Räntemarknaden är alltså fortfarande en betydande tillgångsklass. Det lönar sig att vara intresserad av räntor och också med dem kan du vara framgångsrik. 

Välj rätt och bli framgångsrik

I den rådande miljön med mycket låga eller till och med negativa ränteintäkter utgör valet en viktig faktor. Valet kan göras mellan olika räntetillgångsklasser, olika instrument och olika kapitalförvaltare. 

Sparbankens Kapitalförvaltning och Sp-Fondbolags ränteteam har varit ett utmärkt val. Sp-Fondbolagets fond Sparbanken Kortränta vann nyligen Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 som bästa nordiska fond i serien korträntefonder. Priset delades ut som ett erkännande av fondens utmärkta långsiktiga avkastningsutveckling. 

Sparbankens övriga räntefonder, såsom Sparbanken Långränta, som placerar i statslån och Sparbanken Företagslån som placerar i bättre klassificerade företagslån i ig-klassen har utöver fonden Sparbanken Kortränta före utgången av mars avkastat bättre än jämförelseindexet under varje jämförelseperiod under de senaste 12 månaderna.

Sparbankernas Kapitalförvaltnings allokeringsvision mellan olika räntetillgångsklasser har varit mycket lyckad under det senaste året. I föränderliga marknadssituationer har övervikt och undervikt i de rätta ränteklasserna gett våra kunder framför allt relativa fördelar jämfört med jämförelseindexet, inklusive absolut avkastning. Våra ränteplacerare har faktiskt varit nöjda med våra val och visioner. 

Stark kompetens i Sparbankernas Kapitalförvaltning

Dessa framgångar visar att vår räntekompetens är stark. Vi har redan länge satsat på oberoende analyser, stark kompetens och betoning av ansvarsfulla val. Ränteteamet har byggts upp under de senaste 10 åren. I den ingår ursprunglig expertis och ett starkt engagemang i vårt bolag och räntemarknaden. Teamet har också förnyats genom pensionering och tillväxt. Det har ett nära samarbete med aktieteamet när det gäller företags- och marknadsanalys samt med kapitalförvaltningens kundrelationer. Detta långsiktiga arbete har gett goda resultat för våra kunder. 

Som en del av Sparbanksgruppen är Sparbankernas Kapitalförvaltning en bekant partner för många banker. I åratal har vi samarbetat med bankerna inom reglering av banksektorn, rapportering och bankernas särskilda behov av räntebetonade investeringsportföljer. Detta har för sin del gjort oss till en stark expert på räntemarknaden och de räntebetonade portföljerna.   

Kapitalförvaltarens tips för framgång

Även en ränteplacerare kan alltså ha framgång i den nuvarande marknadsmiljön när:

  • du väljer rätt räntetillgångsklass.
  • du väljer rätt produkter.
  • du väljer rätt partner för förvaltningen av ränteplaceringarna. 


Blev du intresserad av att placera på räntemarknaden? Kontakta oss, så kartlägger vi din situation och skrider till verket.

Miia Antin är kapitalförvaltare i det institutionella teamet i Sp-Fondbolag som ingår i Sparbanksgruppen. På fritiden rör hon sig sannolikt på markerna eller skogarna i Aulanko. 

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu