Sparbankens ekonomiöversikt

Coronakrisen har påverkat vårt samhälle och våra liv på många olika sätt. Vad är de verkliga ekonomiska utsikterna. Vår chefekonom Henna Mikkonen fördjupar sig i det. (på finska)

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 14.1. / 7.4. / 11.8. / 6.10. (på finska).

 

Sparbankens ekonomiöversikt 14.1.2020 (på finska)

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...