Sparbanksgruppen har köpt de aktier som Oma Sparbank äger i bolag som tillhör Sparbanksgruppen och satsar på tillväxt i synnerhet i huvudstadsregionen

Sparbank
Sparbanksgruppen meddelade den 3 augusti 2020 att man köper upp Oma Sparbank Ab:s alla aktier i Nooa Sparbank Ab, Sb-Livförsäkring Ab, Sp-Fondbolag Ab, Sparbankernas Holding Ab och Sparbankernas Centralbank Finland Abp. Köpet slutfördes den 6 november 2020.

Köpet gör det möjligt att i ännu högre grad förverkliga Sparbanksgruppens strategi och stärker gruppens resultat redan under innevarande år, men påverkar inte gruppens soliditet. Köpet hjälper även Sparbanksgruppen att växa snabbare.

”Jag är mycket nöjd med köpet. Ett förtydligande av ägandet gör det möjligt att i ännu högre grad förverkliga Sparbanksgruppens strategi och ändringar. Vi satsar på tillväxt i synnerhet i huvudstadsregionen”, berättar Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Samarbetet fortsätter i hög grad som ett distributionssamarbete för Sparbankens livförsäkrings- och fondbolag.

”Vi fortsätter samarbeta tätt med Oma Sparbank i fråga om såväl distributionen av Sb-Livförsäkrings och Sp-Fondbolags produkter som Sparbankernas Centralbanks betalningslösningar”, säger Närhinen.


Mer information: 
Tomi Närhinen, 
Sparbanksgruppen, verkställande direktör
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi


Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu