Placerare, är du ansvarsfull? De flesta beaktar miljön och människorna

Vi har kommit en lång väg från etisk placering till ansvarsfull och hållbar placeringsverksamhet som siktar på förbättrad avkastning/riskprofil. Beaktandet av ESG-faktorer (Environment, Social, Governance) i samband med placeringsbeslut är ett sätt att placera ansvarsfullt, dvs. placeraren beaktar förutom ekonomiska siffror även frågor som anknyter till miljön, sociala faktorer och god management. Hur kan då placerare dra nytta av ESG-data och varför räcker det inte med bara en strategi?

Varpula

ESG-data är tämligen nytt och det är delvis frivilligt att rapportera om dessa. Företagen rapporterar i huvudsak om frågor som gäller ansvarsfullhet och hållbarhet, trots att det ännu inte finns standardiserade modeller för detta. Emellertid hittar man ju nog till och med i bokföringen skandaler likt Bernie Madoffs. Madoff anses i dag som ett av alla tiders största pyramidbedrägeri. 

Utvecklingen av bokföringsstandarder anses har börjat 1844 när det var nödvändigt att skilja åt kontroll och ägare i samband med uppkomsten av andelsbolag. Varje bolag hade emellertid sina egna metoder. Inte förrän på 1930-talet lyckades man utveckla gemensamma bokföringsstandarder för alla. 

Bokföringsbedrägerier är inte de enda i sitt slag, det kokar även annanstans. Vi minns säkert väl Volkswagens avgasbedrägerier eller testbedrägeriet gällande Nokias däck. Standardiserade uppgifter eller ej, placerare måste kunna lita på den information företagen rapporterar. Placerarna kan emellertid leta efter tecken på eller orsaker till oförväntade händelser. Volkswagens avgasbedrägerier kunde knappast någon förutspå, men genom att bedöma ledarskapet kunde även i detta fall några frågor ha lyfts fram. 

För ansvarsfull placering finns det inte endast en rätt modell 

George Serafeim, professor vid Harvard, har gjort många undersökningar om ansvarsfullhet. I samband med en undersökning framkom det att väsentliga data för placerare finns i en femtedel av de data om ansvarsfullhet som företagen rapporterar. Ansvarsfull placering kan genomföras på många sätt. 

Någon godkänner endast primuselever, dvs. företag med de bästa ESG-poängen i sin portfölj. Någon annan vill hitta nybildade företag som har potential och vilja att förbättra ansvarsfull och hållbar företagsverksamhet. Det finns inte en enda rätt lösning. Detta kunde till exempel jämföras med val av museum. Man behöver inte alltid välja att besöka ett museum utifrån det som bland besökare vid aktuell tidpunkt anses vara nummer ett. Vad som kan påverka det egna valet är till exempel var museet är beläget, besöker jag museet ensam eller med barnen, hur mycket tid har jag eller vilken utställning pågår för tillfället. 

I placeringsteamet på Sparbankens kapitalförvaltning utnyttjar vi företagens rapporterade data i våra analyser, och ansvarsfull placering är ett naturlig del av kvalitetsplacering. För att hitta kvalitetsbolag krävs att man anstränger sig, och placeraren måste noggrant och långsiktigt analysera till exempel ledarskapets kompetens, marknadsställning och affärsmodeller. Ansvarsfull placering är en bra metod till fördjupning och att få nya synpunkter i denna analys.

Världsekonomin och företagsverksamhet förutspås på de mest speciella sätt 

Världsekonomin har förutom på de traditionella sätten förutspåtts även på de mest uppfinningsrika sätten. Ett samband med världsekonomin har hittats bland läppstiftets färger, kravatt- och hårstilar, höjden på skornas klackar och även myggbett. Den globala handeln har man försökt förutspå utifrån antalet tank- och containerfartyg och hur de seglar. Nya sätt att hitta information ökar hela tiden. En kapitalinvesterare berättade att hen en gång klädde ut sig till pizzabud för att noggrannare kunna undersöka sitt placeringsobjekt, miljöns och arbetarnas verkliga förhållanden. Jag vågar påstå att det finns data och mycket av det. Men hur lång är vägen till enhetliga data är en annan fråga.

Anna Varpula är expert på ansvarsfull placering på Sparbankens kapitalförvaltning och till sin utbildning är hon agronomie- och fortsmagister. Finansiering har hon studerat som ett biämne och i samband med avläggandet av MBA-examen i London. Anna har nästan två årtiondens erfarenhet av finansieringssektorn, både i Finland och utomlands. Ana är även en storkonsument av museikortet.

Är du intresserad av placering? Kontakta Sparbanken eller lämna en kontaktbegäran

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu