Arbetsmarknaden förändras – är det dags att byta jobb?

Henna Mikkonen.

Det hörs konstiga saker på den amerikanska arbetsmarknaden. Under coronatiden har ett rekordstort antal personer sagt upp sig från sina jobb. Det är svårt för företag att hitta arbetstagare och sysselsättningsgraden ligger långt under nivån före coronan.

Fenomenet är redan så stort att det har fått ett eget namn: Great Resignation (en våg av uppsägningar). Orsakerna till uppsägningsvågen har bedömts på olika sätt. Rädsla för sjukdomen kan ha fått vissa att stanna hemma eller byta till ett säkrare jobb. Att kombinera arbete och barnomsorg under coronatiden kan ha fått vissa att ge upp. Många av dem som står på tröskeln till pensionsåldern har gått i pension. Det har också uppskattats att eftersom pandemin på många sätt har förändrat våra vardagsliv och kanske våra värderingar, har många börjat fundera över vad de vill ha ut av sitt arbetsliv och en hurudan arbetsplats de vill ha.

En motsvarande stor uppsägningsvåg har inte kunnat ses i Finland. I vårt land har sysselsättningsgraden stigit till rekordnivåer, och åtminstone under det första året med corona har pensionsåldern till och med stigit. Men vi kan också se en del oro under ytan, åtminstone om man ska tro på undersökningarna. Enligt Baronas arbetslivsundersökning överväger 36 procent av arbetskraften att byta arbetsplats, varav hälften till en helt en annan sektor. Svaren på enkätundersökningen som Ellun Kanat genomförde i januari går i samma riktning. Enligt undersökningen överväger 34 procent av de tillfrågade för närvarande att byta arbetsplats.

Lönar det sig att byta jobb?

Det finns naturligtvis inget enda riktigt svar på detta, utan det beror på lönen, hur meningsfullt arbetet känns, möjligheten att kombinera arbete och familjeliv, arbetsresorna etc. Arbetstillfredsställelse är summan av många faktorer och olika människor värderar olika saker.

Vad gäller lönen visar en färsk undersökning genomförd av Pensionsskyddscentralen att det i genomsnitt lönar sig att byta arbete. ETK undersökte finländarnas löneutveckling under sex decennier (! Många utländska forskare kan endast drömma om motsvarande register). Slutresultatet visade att männens löner ökar med i genomsnitt 3,4 procent och kvinnornas löner med 3,0 procent efter att de har bytt arbetsplats.

Enligt undersökningen varierar dock fördelarna med att byta arbetsplats beroende på utbildningsnivån. Högt utbildade män har haft störst nytta av att byta arbetsplats. Löneutvecklingen bland kvinnor med lägre utbildning tycks däremot vara bättre om de stannar hos samma arbetsgivare.

Det är också bra att komma ihåg att det är möjligt att dra nytta av en löneförhöjning som ”dubbel”; en högre inkomstnivå höjer också framtida pensioner.

Visst finns det alltid också risker med att byta jobb. Även om allt ser bra ut på papperet, kan mycket gå fel. Kanske motsvarar inte arbetsbeskrivningen förväntningarna, kanske är stämningen på arbetsplatsen dålig etc.

Men en god nyhet är att det i genomsnitt lönar sig att byta jobb, åtminstone vad gäller lönen! Detta är en bra sak att komma ihåg när du överväger din egen ekonomi. Om det känns svårt att balansera inkomster och utgifter börjar man vanligtvis gallra bland utgifterna. Att öka inkomsterna är också ett alternativ.

Turbulens bland arbetsplatserna hör till – och kan också gälla dig!

I en sund ekonomi skapas nya företag, gamla försvinner, nya utvecklas och gamla verksamhetsmodeller överges. Människor byter arbetsplats och allt detta är bra för den ekonomiska dynamiken.

Dessutom står vi inför stora strukturella förändringar, såsom klimatförändringen och den energiomställning som orsakas av den. När det gäller gammal energiproduktion kommer arbetstillfällen att gå förlorade under de kommande årtiondena, och när det gäller grön energiproduktion kommer de sannolikt att skapas.

Likadana mindre strukturella förändringar sker hela tiden i ekonomin. Man vet aldrig när just den egna branschen drabbas av en störning. Även om vi inte med säkerhet kan förutspå framtiden kan vi fortfarande förbereda oss för den. Det lönar sig att ta hand om sitt eget kunnande. Dessutom är det ingen dålig idé att förbereda sig för eventuella avbrott i arbetslivet även med ekonomiska buffertar, eftersom många av livets överraskningar även inverkar på vår ekonomiska välfärd.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu