Har du brutit ditt nyårslöfte redan?

Henna Mikkonen.

Allra först vill jag be om ursäkt för den cyniska rubriken. Men visst är det så att majoriteten av nyårslöftena bryts, ofta till och med ganska snabbt. Det känns frestande att säga att nyårslöften är onödiga.

Men visst finns det en mening med att ge löften vid årsskiftet. Även om alla dagar i princip är lika värdefulla, har människan en tendens att lyfta fram vissa av dem. Det är lättare att ändra saker ”inför det nya”, oavsett om det är ett nytt år, din egen födelsedag eller till och med början på en ny månad eller vecka. En nystart hjälper människor att psykiskt ta avstånd från gamla vanor, och förändringen kan därför vara lite lättare.

Enligt en undersökning sparade människor till exempel mer när de erbjöds möjligheten att starta/öka pensionssparandet efter sin egen födelsedag, jämfört med en situation där samma erbjudande gjordes utan ett specifikt datum. Forskarna förklarade detta med den så kallade ”nystartseffekten” (fresh start effect). Min födelsedag är en speciell dag och det är därför lättare att börja med ett blankt papper och glömma det ”tidigare jaget”.

Fördelar och nackdelar med mental redovisning

Detta fenomen relaterar till mental redovisning, som är bekant från beteendeekonomin (mental accounting). Även om alla pengar är värda lika mycket, tenderar människor att öronmärka pengar och till exempel sätta in dem på olika konton. En viss summa pengar riktas till exempelvis semesterresor, pensionssparande etc. Och man förhåller sig olika till dessa pengar.

Enligt den traditionella ekonomiska teorin är det inte förnuftigt att dela upp pengarna på detta sätt. Alla pengar är värda samma sak oavsett syfte. Människor har dock en tendens att göra så här och detta kan vara användbart.

Att spara kan vara enklare när du har ett mål för ditt sparande och du på ett konkret sätt kan följa upp vägen mot målet. Det är kanske lättare att hålla sig till en placeringsplan när kurserna sjunker, medan långfristiga placeringar är ”psykiskt åtskilda” från kortfristigt sparande. Det kan vara lättare att hålla sig till budgeten när du tilldelar en viss summa pengar till specifika poster.

Naturligtvis kan mental redovisning också leda till ogynnsamt beteende. När det till exempel snabbt behövs pengar kan någon föredra att ta en konsumtionskredit med hög ränta i stället för att röra ett semesterkonto. Eller man ser inte placeringsportföljen som en helhet om alla "bitar" är på olika platser.

En nystart är en bra språngbräda, men inte tillräckligt för att förändra vanorna permanent

Så en nystart är en bra utgångspunkt för att ändra dina vanor. Men det är alls inte tillräckligt. För att hålla löftena behöver vi utöver den första impulsen motivation, ett löfte som är tillräckligt detaljerat och mätbart, en uppdelning av målet i mindre delar, kanske till och med en självsanktionsmekanism. Att ändra sina egna ingrodda vanor är ett långsamt arbete.

År 2022 mot bättre ekonomisk välfärd?

Nyårslöften handlar vanligtvis om fysisk aktivitet, kost och laster (alkohol, tobak). Ett bra tillägg till listan kan också vara din egen ekonomi.

Ekonomisk välfärd utgör en del av den övergripande välfärden. När ekonomin är i ordning skapar den trygghet, minskar ekonomisk stress, låter dig leva ditt eget liv och på sikt uppnå dina egna mål (de som kräver pengar). Ekonomisk välfärd är inte bara euron utan också känslor och psykologi.

Människors ekonomiska situation varierar och därför kan ”korrigeringarna" (och eventuella nyårslöften) vara mycket olika. För någon kan det innebära att minska konsumtionen och rationalisera den egna konsumtionen så att den faktiskt ökar det egna välbefinnandet. För någon kan det innebära att öka inkomsterna i form av ett nytt jobb eller ett sidojobb. Någon börjar spara och någon minskar sina skulder. För någon kan det till och med innebära att njuta av de pengar som sparats och öka konsumtionen, eller till och med att hitta välgörenhetsorganisationer.

Du kan få en bra start genom att överväga följande frågor för din egen del:

  • Bli medveten om din konsumtion. Vart går pengarna egentligen, är det i linje med din inkomst och ökar det verkligen ditt välbefinnande?
  • Om ekonomin inte är i balans, tänk på om du vill och kan öka din inkomst.
  • Spara en buffert, det ger skydd mot ekonomiska överraskningar.
  • Fundera på om du har en lämplig skuld och vilken typ av skuld det är. Skulder som ökar välståndet är ”bättre” än skulder som konsumeras direkt.
  • Planera din framtid, dröm och placera regelbundet för att göra det möjligt att förverkliga dina drömmar. Alla drömmar kräver inte pengar för att gå i uppfyllelse, men en hel del gör det.

 

Jag önskar alla ett ekonomiskt välmående nytt år! Och om nyårslöftet av en eller annan orsak bröts, oroa dig inte. En nystart är möjlig, till exempel nästa måndag.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu