Hotar coronaviruset din ekonomiska välfärd?

Spridningen av coronaviruset är ett nytt och oväntat hot. Viruset kan skapa oro för din egen och dina närståendes hälsa. Det kan lätt bli ångestskapande och en del av oss kan till och med bli handlingsförlamade. Situationen drabbar också många finländares privatekonomi. Nu är det en bra tidpunkt att gå igenom helhetssituationen för den egna ekonomin. Om situationen är besvärlig är det dags att vidta åtgärder för att undvika en personlig ekonomisk kris. Om den egna situationen återigen är bra, ger medvetenheten om detta sinnesro. De som har mer resurser – vare sig de är ekonomiska eller intellektuella – kan också utnyttja dem till förmån för andra och för egen del bidra till att krisen övervinns.

Inkomsterna sjunker, utgifterna löper på

Många företagare har redan fått märka att de åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av coronaviruset har lett till att den egna affärsverksamheten minskat betydligt eller till och med stannat helt. Inkomsterna kollapsar i värsta fall, men utgifterna löper på. Det offentliga maktens åtgärder för att stödja företagare, till exempel genom utkomstskydd för arbetslösa, underlättar situationen. Lyckligtvis har många företagare också planerat sin ekonomi på förhand. Den Sparbarometer som Sparbanken genomförde hösten 2019 avslöjade nämligen att företagarna är mer medvetna om ekonomin än genomsnittet: de är mer långsiktiga i planeringen av ekonomin och dessutom sparar de mer och mer diversifierat på olika sparobjekt än andra. Buffertarna behövs nu för många företagare.

Löntagarna går inte heller säkra. Vi kommer säkert att få se permitteringar och ökad arbetslöshet. De första permitteringsnyheterna har redan synts i medierna. Förhoppningsvis blir permitteringarna så korta som möjligt. Pensionärernas inkomster är tryggade i den bemärkelsen att man inte kan permittera dem som är pensionerade. Naturligtvis har de också lägre inkomster än löntagarna, men många pensionärer med låga inkomster har redan lärt sig att klara sig med mindre.

Besparingar för sämre tider

Det har länge talats om hur viktigt det är att ha buffertar. Undersökningar visar att sparande för sämre tider är finländarnas största anledning att spara. Nu har för många familjer de sämre tiderna kommit eller kommer under de närmaste månaderna, och nu kan det finnas orsak att utnyttja besparingarna. I synnerhet bland unga är de ekonomiska buffertarna mindre. Detta är förståeligt eftersom de också har haft en kortare spartid. Unga hushåll kan drabbas särskilt hårt av coronachocken.

Om dina/familjens inkomster minskar avsevärt, är det dags att gå igenom utgiftssidan med kritiska ögon. När pengarna hotar att ta slut är det viktigt att utgifterna prioriteras. Först gäller det att betala de mest kritiska räkningarna, såsom hyra, mat och hälsovårdsutgifter. Det lönar sig att försöka avtala om betalningsarrangemang med fordringsägarna. Alla har säkert tillräckligt med förståelse i den nuvarande situationen.

Vid en akut betalningskris hjälper det säkert med olika tillfälliga lättnadsmetoder, såsom amorteringsfria lån, höjda kreditgränser osv. De är dock avsedda som tillfällig hjälp och skulderna måste i något skede återbetalas.  Om tilläggsskulder måste tas i denna situation, är det bra att komma ihåg gränserna för den egna betalningsförmågan också i framtiden. 

Nu är det ett utmärkt tillfälle att hjälpa – tänk kreativt

Om du har det så lyckligt ställt att du har buffertar i din ekonomi och din arbetsplats är relativt säker, lönar det sig inte att alltför mycket börja snåla på pengarna. Ur samhällsekonomisk synvinkel vore det bra om personer med konsumtionsförmåga fortsätter att göra inköp i den utsträckning som karantänerna och begränsningarna av rörelsefriheten möjliggör det.

I dagens läge har hos många också vaknat en vilja att hjälpa till exempel lokala småföretagare. I denna överraskande situation har många också sökt nya inkomstkällor. Och redan nu har man sett olika kreativa lösningar till exempel när det gäller måltidstransporter från restauranger. Även om anvisningarna om isolering begränsar hur vi kan röra oss och osäkerheten har lett till att vi blivit försiktigare i våra konsumtionsbeslut, tror jag att det finns alternativ – nu gäller det att tänka kreativt.

Undvik paniklösningar på placeringsmarknaden – nu kan det också vara köpläge

På placeringsmarknaden har man sett sjunkande kurser och stora fluktuationer under de senaste veckorna. Det orsakar naturligtvis nervositet, men det lönar sig att hålla huvudet kallt. Det är en naturlig reaktion hos människor att ”göra något” när fara hotar. Panikreaktioner ger dock sällan bra resultat. Nu lönar det sig att hålla fast vid sin placeringsplan, om det bara är möjligt.  Om placeringarna behövs för dagliga utgifter, kan en försäljning vara det enda alternativet. I synnerhet om det är fråga om större summor lönar det sig att tidsmässigt sprida på försäljningen. Om du kan göra långfristiga placeringar, kan nedgången på marknaden nu bjuda på ett utmärkt köpläge.

Vi kommer att klara det här!

Vi har sett kriser i ekonomin förr. Den kris som nu pågår är naturligtvis på många sätt speciell, den drabbar ekonomin och hälsan samtidigt. Människors trygghetskänsla är hotad. Kriserna har dock alltid övervunnits; ekonomierna har återhämtat sig och marknaden har vänt uppåt igen. Ingen vet hur länge denna kris pågår, men vi klarar den också. Förr eller senare. Under dessa tider är det bra att fokusera på sådant som vi kan påverka: du kan inte påverka hur placeringarna fluktuerar och att allt för ofta stirra på kurserna ökar bara stressen. Du kan däremot påverka ditt eget beteende och genom att hjälpa andra – också i ekonomiska frågor. Vi ska ta hand om oss själva, våra närstående och medmänniskor samt hjälpa varandra.

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppen chefsekonom. Utöver att följa världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära.

Behöver du hjälp med att få kontroll över din ekonomi? Ta gärna kontakt.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...