Hur hantera nerverna när marknaden vänds upp och ner?

Coronaviruset angriper världen och kursrörelserna har varit häftiga de senaste veckorna. På aktiemarknaden har man sett stora nedgångar, samt däribland någon enstaka uppgång. Hos många aktieplacerare ger kursnedgången, i kombination med de dramatiska nyheterna, upphov till stress och kan locka till att sälja alla placeringar.

Det finns dock olika placerare. Den ena ytterligheten består av kortsiktiga traders som likt hökar letar efter möjligheter på marknaden. I andra änden – till vilken en stor del av finländarna hör, enligt min erfarenhet – finns de långsiktiga placerarna som vill bli förmögna utan besvär och portföljuppföljning. Om du är en långsiktig placerare, men den kortsiktiga kursnedgången gör dig nervös – då är denna artikel för dig.

Viljan att reagera kommer naturligt

Det att en kursnedgång gör människor nervösa är naturligt och förståeligt. Pengar är förknippade med mycket känslor. Människan är ett konststycke i den evolutionära utvecklingen, men psykologiskt sett är vi ganska dåligt konstruerade för att placera i riskfyllda objekt, såsom aktier. Våra hjärnor är hårdkodade att reagera snabbt, om vi upplever ett hot. För grottmänniskan var detta en mycket nyttig egenskap. Vid placering gäller dock det motsatta, även om det känns onaturligt. När ”det är fara å färde”, dvs. kurserna sjunker, är det en bra tumregel att inte göra någonting (förutsatt att portföljen från första början är väl uppbyggd och motsvarar målen). Som den store filosofen Nalle Puh en gång sade: ”Never underestimate the power of doing nothing”.

Enklare sagt än gjort, eller hur? Majoriteten placerare vet nog på en rationell nivå att aktiekurserna sjunker ibland och även ganska kraftigt. Men den egna känsloreaktionen kan dock komma som en överraskning. Och det vet man först när man första gången upplever det.

Vad kan då hjälpa? Jag har reflekterat mycket över detta under åren, men tyvärr har jag inte hittat på något helt säkert råd. Här är dock några tips:

  • I det långa loppet ger aktiemarknaden en bra avkastning, men även kraftiga nedgångar hör till aktiemarknadens natur. Marknaden har emellertid ALLTID återhämtat sig efter en nedgång. Kasta en blick på bilden intill på världens aktiemarknader – den ger perspektiv. Nedgångar som känns dramatiska på kort sikt är inte i det långa loppet så stora.
     

  • Du ska inte följa med börskursen alltför ofta. Nuförtiden kan man följa med marknaden i realtid och vi får färska nyheter hela tiden i våra smarttelefoner. Det är visserligen progressivt, men det skapar stress i onödan. Med tanke på människors välbefinnande är jag inte alls övertygad om att uppföljning i realtid är en bra sak. På dagsnivå är börskurserna cirka 45 procent av tiden på minus. På årsnivå ligger knappt 25 procent av avkastningarna på minus och på tio år har avkastningen historiskt sett 98 procent av tiden varit på plus. Vill du utsätta dig för nervositet dagligen?

  • Påminn dig själv om din ursprungliga placeringsplan. Om målet är att till exempel samla ihop en summa för pensionen som hägrar om 30 år, spelar en utveckling som räknas i dagar, veckor, månader eller ens ett år inte någon större roll. Om pengarna är avsedda för nästa veckas matinköp eller exempelvis en semesterresa om en månad, är börsen fel ställe för pengarna.
  • Det lönar sig att placera sin resurser i sådant som är av betydelse. Du kan inte kontrollera marknaden, men nog ditt beteende.
  • Om du är en ny placerare, ska du tala med mer erfarna placerare. Kursnedgångar är en del av aktiemarknadens natur. Har man upplevt flera nedgångar under sitt liv är man lugnare till lags när de inträffar.

Det kan även vara motiverat att sälja, men ge inte upp genast

Ibland kan det även vara motiverat att sälja placeringar ”mitt i”. Om nerverna inte klarar av kursnedgången, nätterna blir sömnlösa och du inte kan tänka på något annat, kan det hända att en portfölj med mindre risk vore bättre för dig. Placeraringar ska bringa glädje och inte skapa huvudbry. Det kan hända att glädjen kommer först om några år när besparingarna och placeringarna ger säkerhet och ökar alternativen i livet.

Ge dock inte upp genast. Det kan liknas med att du slutar motionera genast efter du första gången blivit andfådd och det känns dåligt att röra på sig. I det långa loppet är placeringar givande, men vägen har gropar, backar och utplaningar.

Vad gör du för att hantera nerverna när marknaden fluktuerar? Det vore trevligt att höra!

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Publicerad i Kauppalehtis blogg (på finska) 17.3.2020.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu