Sparbanken har Nordens nöjdaste företagskunder

Sparbanken är nu företagskundernas favorit i Finland och Norden. Det berättar EPSI Ratings kundundersökning Pankki ja rahoitus 2020. Sparbanken har lyckats väldigt bra med att uppfylla företagarnas behov, trots de utmaningar som coronapandemin fört med sig.

Enligt EPSI Ratings färska årliga kundundersökning inom bank- och finanssektorn har Sparbanken Finlands och hela Nordens nöjdaste företagskunder. 

Nöjdheten bland Sparbankens företagskunder var mycket hög (76,3). På andra och tredje plats i Finland kom Handelsbanken (75,3) respektive OP Gruppen (70,8). Sparbanken var också företagarnas favorit i Norden, medan ettan i Norge var Eika Alliansen (73,5) och i Sverige Sparbankerna (73,2). 

”I exceptionella tider framhävs betydelsen av personlig och sakkunnig betjäning. För oss är kundupplevelsen den viktigaste indikatorn för framgång, och i synnerhet under svåra tider är det viktigt att förstå varje kunds individuella situation. Det syns säkert i resultaten”, kommenterar Kari Suutari, affärsdirektör för företagskunder vid Sparbanksgruppen.

Nöjdheten bland Sparbankens företagskunder förblev på en hög nivå, trots att kundnöjdheten inom branschen i stort (67,5) var märkbart lägre än året innan (nedgång på -4,7). Den allmänna nedgången i branschen förklaras av den försämring av servicekvaliteten som kunderna upplevt under undantagstillståndet. 

Sparbankens företagskunder var nöjdast av alla med sina kontaktpersoner (90,7), och i branschen i stort var nöjdheten med kontaktpersonerna nästan 12 poäng lägre (78,8).

Företagarna tackar: Konkret hjälp digitalt och ansikte mot ansikte

Enligt undersökningen var Sparbankens företagskunder mycket nöjda med kvaliteten på tjänsterna (74,7), och deras betyg var klart högre än branschens medeltal (65,1). Även kundlojaliteten (80,7) var betydligt högre än branschgenomsnittet (69,5).

”Under de senaste åren har vi satsat på att kombinera digital och personlig service, och sedan coronapandemin bröt ut har det funnits en hög social efterfrågan på detta. Vi ville hjälpa företagen att förnya sig och klara av de utmaningar som coronapandemin fört med sig, och därför lanserade vi evenemangsserien Tahdo uudistua tillsammans med LokalTapiola. Under vårens undantagstillstånd fick företagen ett ännu större behov av att förnya sin verksamhet än vad vi ursprungligen kunnat ana”, säger Kari Suutari. 

Sparbanken erbjöd också sitt stöd till finländska småföretagare med en serie webbinarier som producerades i samarbete med LokalTapiola, där experter gav företagarna konkreta råd för verksamheten i undantagstider.

I det rådande undantagsläget satsade Sparbanken på konkret stöd till företagarna även genom att bevilja amorteringsfrihet för ett betydande antal företagslån och genom att vid behov erbjuda driftskapitalfinansiering till sina företagskunder. 

”Vi definierar behoven separat tillsammans med varje företagare, eftersom varje företags och företagares situation är unik. Med tanke på Sparbankens samhällsansvar är det motiverat att ta ansvar även på detta sätt. Jag tror att EPSI Ratings resultat visar att ett sådant här personligt grepp är värdefullt för företagarna”, säger Suutari.

Även andra resultat pekar på detsamma: Enligt EPSI Rating skulle företagarna rekommendera Sparbanken till andra företagare i högre grad än andra banker (60 vs branschgenomsnittet på 33). 

Läs mer om resultaten av EPSI Ratings undersökning Pankki ja rahoitus 2020 (på finska)

För undersökningen Pankki ja rahoitus 2020 intervjuade EPSI Rating Finland 1 397 privatkunder över 18 år som var bosatta i Finland samt 869 företagskunder. Telefonintervjuerna gjordes under perioden 15.7–9.9.2020. Indexet produceras på skalan 0–100, där 0–60 avser missnöjd, 60–75 avser nöjd och över 75 avser mycket nöjd.

Mer information:

Kari Suutari
Sparbanksgruppen, affärsdirektör/företagskunder
044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu