Nu gynnar konsumenterna inhemska produkter – och det lönar sig att utnyttja uppsvinget

I många enkätundersökningar som har genomförts efter att coronakrisen bröt ut har man konstaterat att människorna för närvarande vill gynna inhemsk produktion. Vår chefsekonom Henna Mikkonen har funderat på detta i sitt blogginlägg.

På våren vände coronakrisen upp och ner på vår vardag och många av oss var antingen tvungna eller fick en chans att fundera över vår egen konsumtion. Vad lönar det sig att spendera pengar på om inkomsterna sjunker? Vågar man gå till butiken även om man vill konsumera? Är all konsumtion nödvändig? En hurudan konsumtion ökar verkligen mitt välbefinnande? Nu börjar livet småningom normaliseras, men de där tankarna på våren kan lämna även mer bestående spår i konsumenternas tankevärld och i deras beteende.

Lokala produkter, ansvar och digital betalning har fått ett uppsving

I många enkätundersökningar som har genomförts efter att coronakrisen bröt ut har man konstaterat att människorna för närvarande vill gynna inhemsk produktion. Till exempel i den enkät som DigiConsumers-forskningsprojekt genomförde i april sade över 40 procent av finländarna att de i fortsättningen kommer att utnyttja lokala butiker och tjänster mer än tidigare. Över 20 procent av alla som svarade har för avsikt att köpa allt mer från inhemska webbutiker. I enkäten lyfte man även fram att man försöker undvika kinesiska produkter och webbutiker.

Motsvarande argument lyftes även fram i den panelenkät som riktas till hushåll varje vecka och enligt vilken 32 procent av konsumenterna kommer att köpa mer inhemska produkter. Enligt panelenkäten är kvinnor något mer intresserade av att gynna inhemska produkter än vad män är. Däremot förekommer inte några större skillnader mellan åldersgrupperna, både unga och gamla vill gynna inhemska produkter mer än tidigare.

Finländarna är inte ensamma med sina tankar. I de länder i Europa som deltog i YouGovs Recovery Tracker-enkätundersökning kan man se samma trend. Viljan att köpa inhemska produkter är särskilt stark i de länder där coronan slog till hårt, till exempel Spanien, Frankrike och Italien. I samma undersökning lade man även märke till att konsumenterna i allt större omfattning vill gynna gröna/hållbart producerade varor. Man vill i framtiden även i allt större omfattning använda sig av webbutiker och digital betalning.

Från tanke till handling, eller förblir tankarna ändå bara tankar?

Goda avsikter blir inte alltid ett verkligt beteende. Det finns även faktorer som talat mot att gynna inhemska produkter. Coronakrisen har försvårat ekonomin i många hushåll och osäkerheten gör människor försiktiga. I en sådan situation minskar många sin konsumtion och är tvungna att ännu noggrannare än tidigare räkna vart pengarna går. Då kan en dyrare inhemsk produkt bli kvar på hyllan, även om man vill gynna inhemska produkter. Många har även till följd av coronan lärt sig använda näthandeln och steget till att börja använda en utländsk webbutik kan vara förvånansvärt litet.

Det återstå att se hur bestående konsumenternas ändrade attityder är. Många konsumenter gynnar dock för närvarande inhemska produktion och det lönar sig för företagen att ta hänsyn till detta när de planerar sin affärsverksamhet. Riktningen stöds till en del även att det faktum att semesterresorna till andra länder ännu en tid ligger på is och många besöker i år inhemska resmål på sin semester – och köper därmed allt fler inhemska produkter och tjänster.

Många finländska företag befinner sig för närvarande i en svår situation och fokuserar eventuellt på att rädda affärsverksamheten och ansöka om stödpengar. Mitt i allt detta lönar det sig dock att komma ihåg att rätt ”momentum” för att gynna inhemska produkter är nu och att det lönar sig att utnyttja detta uppsving. I bästa fall kan man nu hitta nya och lojala kunder, så länge produkten och servicen är bra.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Publicerad i Kauppalehtis blogg (på finska) 16.6.2020.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu