Använder du oljeuppvärmning? Nu är ett utmärkt tillfälle att byta till en ekologisk uppvärmningsmetod

Efterfrågan på finansiering för värmerenoveringar har ökat. Efterfrågan har ökat av såväl människornas klimatmedvetenhet som av möjligheten att ansöka om understöd för att avskaffa oljeuppvärmningssystemet. Det är bra att förbereda sig inför den kommande värmerenoveringen genom att ansöka om både understöd och låneanbud från banken.

Sparbankens varumärkesbild.

Småhusinvånarnas efterfrågan på finansiering för värmerenoveringar har ökat under den senaste tiden. Människornas ökade intresse för ekologiska lösningar samt statsunderstödet för att avskaffa oljeuppvärmningssystemet, som erbjuds sedan början av september, har för sin del ökat efterfrågan på finansiering.

- Tidigare koncentrerades finansiering för värmerenovering mer på renoveringar som görs i samband med köpet av en bostad. Nu har efterfrågan ökat av såväl människornas klimatmedvetenhet som av möjligheten att ansöka om understöd för att avskaffa oljeuppvärmningssystemet via NTM-centralen sedan början av september, säger Markus Lauri som ansvarar för Sparbanksgruppens privatkundsverksamhet.

- Värmerenovering höjer fastighetens värde och vi på Sparbanken vill för vår del stödja och uppmuntra finländarna i projekt som förbättrar energieffektiviteten.

Ansök om såväl understöd som låneanbud på förhand till värmerenovering

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) rekommenderar att man bekantar sig med understödsansökan för att avskaffa oljevärmningssystemet samt att man ansöker om understöd redan innan projektet inleds, så att man kan vara säker på ett positivt beslut. 

- Det är även bra att förbereda sig inför den kommande värmerenoveringen genom att ansöka om låneanbud från banken. Det är ännu inte bindande, men med anbudet i fickan är man emellertid redan ett steg före när det är dags att påbörja arbetet. Detta är också ett utmärkt tillfälle att försäkra att den egna ekonomin i sin helhet även i övrigt är i ordning, uppmuntrar Lauri.

Begär ett renoveringslåneanbud av oss på Sparbanken. Vidare kommer du genom att fylla i uppgifterna i låneansökan. Uppgifterna fyller du i snabbt på några minuter. Om du redan är vår kund kan du även be om ett låneanbud i din nätbank.

 

Vill du diskutera renoveringslån med våra experter? Boka tid till ett möte – per telefon, på webben eller på kontoret.

Mer information till vem och till hurudana objekt som statsunderstöd beviljas för avskaffning av oljeuppvärmning och hur mycket finns på NTM-centralens webbplats.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu