Sparbanksgruppen försnabbar strategiimplementeringen genom omstrukturering av Sparbankscentralen

Styrelsen för Sparbanksförbundet har fattat beslut om att förnya ansvaret för Sparbankscentralens ledningsgrupp och högsta ledning från och med 1.3.2020. Som verkställande direktör fortsätter EM, Tomi Närhinen och som hans suppleant MBA, PeM Anita Aalto. Aalto fungerar också som Sparbankens Head of Services. Som affärsverksamhetsdirektör utnämndes ekonom, CEFA Karri Alameri. 
Närhinen, Aalto och Alameri utformar tillsammans Sparbankscentralens ledningsgrupp. EM Ville Mikkola har utsetts till ekonomichef för Sparbanksförbundet.

 

Mer information

Tomi Närhinen, 
verkställande direktör, Sparbanksgruppen
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi
 

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...