Placerare, kontrollera din balansräkning – håll ett öga på dessa trender år 2021

Petteri Vaarnanen, chef för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning, förutspår att ansvarsfullhet kommer att slå igenom inom placeringsrådgivningen och att avkastningsförväntningarna på marknaden kommer att minska nästa år. Att omsorgsfullt kontrollera placeringsobjekten gör det enklare att klara sig i en ostabil marknadsmiljö.

”År 2021 lever vi i efterdyningarna av pandemin. Marknaden kan återhämta sig, men corona har ändå långvariga effekter på nationalekonomierna och olika affärsområden. Samtidigt som den politiska miljön lever i en brytningstid kommer fortfarande kritiken mot centralbankerna och penningpolitiken att öka”, förutspår Petteri Vaarnanen, chef för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning, om nästa år.

”Det här året har visat att vid kriser kan skillnaderna mellan avkastning inom olika affärsområden märkbart öka. Till exempel teknologiaktiernas kraftiga ökning i förhållande till cykliska aktier är ett tecken på detta. Teknologisektorns andel av ETF är nu historiskt hög. På grund av prissättningsskillnaderna kommer såväl bolags- som sektorvalens betydelse att betonas nästa år”, kommenterar Vaarnanen.

Sparbankernas Kapitalförvaltning fokuserar på företagsanalyser för att kartlägga dynamiken. Att träffa företagen och utföra ett omsorgsfullt bakgrundsarbete utgör nyckeln till kartläggning av såväl riskerna som ansvarsfrågorna.

Jakten på marknadsavkastning blir allt mer utmanande, analyser hjälper

”Räntorna kommer nästa år att hållas på en låg nivå, vilket innebär att placerare som vill ha en positiv avkastning blir tvungna att ta relativt mycket större risker än tidigare”, konstaterar Vaarnanen.

Ansvarsfullhet är en bestående trend och när regleringen gällande placeringsrådgivning ändras lyfts ansvarsfullhet i allt högre grad fram vid kundmöten. En annan trend är de sjunkande förväntningarna på marknadsavkastning till följd av den långsammare ekonomiska tillväxten. När marknadens avkastningsförväntningar är låga krävs det omsorgsfulla analyser vid jakten på avkastning.

”Att känna igen riskerna och hitta möjligheterna i den här miljön kommer att skilja de goda fonderna från de dåliga”, tillägger Vaarnanen.

Till följd av centralbankernas exceptionella stödåtgärder har krisens karaktär på placeringsmarknaden ändrats. Man kan mycket snabbt återhämta sig från turbulensen, även om problemen inom den reella ekonomin samtidigt ökar.

”Detta förutsätter att kapitalförvaltaren reagerar snabbt och kan skapa sig en bild av krisens natur”, tillägger Vaarnanen.

Coronavirusets positiva sida: placerande och ekonomiska färdigheter intresserar

Under de senaste åren har placerarnas och spararnas intresse för ekonomi och sparande ökat. Den här utvecklingen kommer att fortsätta.

”Som samhälle har vår förmåga att dra slutsatser om ekonomin ökat enormt mycket och under coronapandemin har Finland fått hundratusen nya aktiesparare. Sparbankernas roll som ekonomicoach är att hjälpa människorna hitta de lösningar som svarar mot deras behov.”

Vaarnanen förtydligar att förberedelser inför framtiden är allas vår gemensamma sak:

”Goda läskunskaper i ekonomi och intresse för ekonomi skapar förutsättningar för att vi som samhälle ska vara starkare. Att införa ekonomiska frågor i skolornas läroplaner är enligt min åsikt ett bra sätt att främja denna utveckling.”

Kontrollera balansräkningen, inte enbart skulderna!

Vaarnanen uppmanar oss att se över hushållens situation som en helhet:

”I Finland har det varit tradition att man måste betala bort skulderna innan man kan spara. Idag borde man se över ekonomin mer via balansräkningen. Det är inte alltid motiverat att fokusera på att maximera låneamorteringarna, utan vid sidan av amorteringarna är det bra att även placera och spara. Numera erbjuder bankerna sina kunder flexibla möjligheter att förbereda sig inför framtiden”, påminner Vaarnanen.

I Finland har man även traditionellt förhållit sig till bostadslån som en sak man så snabbt som möjligt ska betala bort.

”Det är inte det enda alternativet. I stället för att du försöker betala bort ditt lån så snabbt som möjligt kan du ha besparingar och förmögenhet, vars avkastning inte är bunden till bostadens värdeändringar. Detta kan även ses som en fördelande faktor och beredskap inför risker.”

Placerarens 2021: Överavkastningen inom teknologisektorn avstannar, möjligheter för placeringar i företagslån

Marknadens återhämtning har i år varit mycket snabb i förhållande till förväntningarna, men det förekommer stora skillnader mellan sektorerna och företagen. Samtidigt som placerarna har gynnat tillväxtföretag, visar aktiekurserna för flygbolag, banker och företag inom oljeindustrin bottennoteringar. En del av sektorerna kommer även nästa år att vara under press till följd av den utdragna coronakrisen.

”Vi anser dock att överavkastningen inom teknologisektorn i förhållande till de cykliska företagen kommer att avstanna nästa år. Vad gäller ränteplaceringar utgör den låga räntenivån ett bekymmer för placerarna, och vi tror inte att vi kommer att få se en ändring i detta inom den närmaste framtiden”, sammanfattar Vaarnanen och fortsätter:

”Placeringar i företagslån erbjuder ändå placerarna intressanta alternativ och vi ser även ljust på tillgångsslaget med tanke på nästa år.”

Det finns alltså positiva glimtar i sikte. Den utdragna coronakrisen och dess effekter på ekonomin utgör dock ännu nästa år en betydande riskfaktor och det återstår att se vilken annan dynamik väntar världen även på den politiska fronten.

Det är åtminstone klart att år 2021 kan såväl placerare som kapitalförvaltare vara beredda på nya förändringar.

Ta hjälp av ett proffs på placeringar

Det lönar sig inte att göra allt själv. När du väljer vår kapitalförvaltningstjänst får du eller ditt företag tillgång till expertisen inom hela vårt kapitalförvaltningsteam. Boka tid till ett möte – per telefon, på webben, kontoret eller kontakta oss. 

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder. Du har alltid tillgång till expertisen inom hela vårt kapitalförvaltningsteam. Du kan lugnt låta dem fatta placeringsbeslut och tolka marknaden. Vår kapitalförvaltningstjänst grundar sig alltid på dina egna behov.

Vad sker på marknaden just nu? Sparbankens Kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar marknadsläget som helhet. Läs Kapitalförvaltningens marknadsöversikt.

 

Texten har publicerats i Arvopaperi Studio.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu