Sparbanksgruppen inleder samarbete med LokalFinansiering

Sparbanksgruppen tillhandahåller i fortsättningen fakturafinansiering via sin samarbetspartner LokalFinansiering. Fakturafinansiering är ett önskat tillägg i sparbankernas finansieringstjänster för företagskunder.

Sparbanksgruppen och LokalFinansiering som tillhandahåller fakturafinansiering har inlett samarbete. Samarbetet ger Sparbankernas företagskunder tillgång till mera omfattande finansieringstjänster. I fortsättningen kan Sparbankerna erbjuda sina företagskunder också fakturafinansiering, som tidigare inte ingick i tjänsteurvalet.

LokalFinansierings fakturafinansiering skickandet av g hjälper företaget i kassahanteringen. Via den får företaget genast pengar på kontot för alla fakturor enligt den valda finansieringsgraden. Förutom fakturafinansieringen tar LokalFinansiering också hand om skickandet av, påminnelserna om, indrivningen och rapporteringen av försäljningsfakturorna.

Bakom LokalFinansiering som en av ägarna står LokalTapiola, som en del av sparbankerna samarbetar med kring företagskunder samt jord- och skogsbrukskunder.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...