Serviceavbrott i korttjänsterna söndag 8.11.2020 kl. 7.00 - 8.00

Vi utvecklar våra tjänster, och därför förekommer serviceavbrott i korttjänsterna sön 8.11.2020 kl. 7.00 - 8.00

Konsekvenser för korttjänster: 

  • Kortbetalningarna fungerar i regel normalt 
  • Kontantuttag eller -insättningar med Debit- och Online Debit (Electron)-kort kan inte göras i Otto.-automater kl. 7.00-7.30. På Credit-sidan fungerar uttag i Otto.-automater trots avbrottet.
  • Kortuppgifter visas inte i nät- och mobilbanken kl. 7.00 – 8.00
  • Godkända höjningar av kreditgränsen för kort träder i kraft efter serviceavbrottet kl. 8.00.

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu