Sparbankens betjäningstider under jul och nyår

Jul och nyår innebär avvikande betjäningstider. Glöm inte att utöver våra öppettider kontrollera också tiderna för fondordrar och betalningsrörelsematerial.

Sparbankens kundbetjäning

Per telefon på numren 010 773 6777* och 010 773 6725* (företag) samt den elektroniska kundtjänsten (chat, nätmeddelanden, Facebook och Twitter)

 • 23.12.2020 klo 8–18 
 • 24.-27.12.2020 Stängd
 • 31.12.2020 klo 8–13
 • 01.01.2021 Stängd
 • 06.01.2021 Stängd

Visa-kundtjänst i Credit-ärenden på numren 09 6964 6014 (finska) och 09 6964 6214 (svenska): 

 • 24.-27.12.2020 Stängt
 • 31.12.2020 kl. 8-13
 • 1.1.2021 Stängt
 • 6.1.2021 Stängt
 • Help Line -nödtjänst (24h) 09 6964 696, Hjälp vid problemsituationer, utanför Credit-kundtjänstens öppetider. Observera att tjänsten inte hanterar faktureringsproblem.

Sb-Livförsäkrings kundbetjäning 010 572 1001*

 • 23.12.2020 kl. 9 - 16.30
 • 24.-27.12.2020 Stängd
 • 31.12.2020 kl. 9–13
 • 01.01.2021 Stängd
 • 06.01.2021 Stängd

Kontoren

Öppettiderna för din egen lokala bank hittar du på din banks egna sidor.

 

Fondordrar

Inlösen- och teckningsordrar i Sp-Fondbolags placeringsfonder som har gjorts i Sparbankens nät- och mobilbanken eller på kontoret:

 • Onsdag 23.12.2020 före kl. 15.00 genomförs med värdet den 23.12.2020, t.ex. medel från inlösen finns på kundens bankkonto måndagen den 28 december 2020.
 • Ordrar som gjorts torsdag 31.12.2020 före kl. 15.00 genomförs med värdet den 31.12.2020 t.ex. medel från inlösen finns på kundens bankkonto på måndagen den 4 januar 2021.

Sb-Fondbolaget lämnar in information för 2020 till skattemyndigheterna i slutet av januari 2021. Till skattemyndigheterna lämnas information om bekräftade fondinlösen under året, samt realiserade vinster eller försluter i samband med inlösen.

Sp-Fondbolag skickar inom januari 2021 årsskiftets portföljrapport samt skattemyndighetens 9A-rapport till sina kunder.

 

Tider för betalningar

SEPA-gireringar: betalningar som gjorts 31.12.2020 senast kl. 12.55 förmedlas vidare till mottagarens bank samma bankdag. Betalningar som görs efter det förmedlas vidare till mottagarens bank följande bankdag dvs. den 4 januari 2021.

 

I nätbanken (privat- och företagsnätbanken) går utlandsbetalningar som gjorts senast 31.12.2020 kl. 13 vidare under samma dag. Betalningar som görs efter det behandlas efter årsskiftet 4.1.2021.

 

XML-expressbetalningsmaterialen ska skickas senast 31.12.2020 kl. 11.55.

Betalningar som skickas med bankförbindelseprogram och företagsnättjänsten ska göras senast 31.12.2020 kl.11.55 för att de ska gå vidare under samma dag. Betalningar som gjorts efter det behandlas efter årsskiftet 4.1.2021.

 

Det går att sköta bankärenden också under jul och nyår

 • I nätbanken och Sparbankens mobilapplikation
 • Kortens spärrtjänst: +358 20 333 (Sparbankernas kort) och +358 800 155 777 (Eurocard-korten). Tjänsterna är öppen dygnet runt.
 • I Otto.- eller TalletusOtto-automaterna när du behöver kontanter eller vill göra en insättning (uppdaterade uppgifter om automaterna: otto.fi/sv)
 • Och kom också ihåg möjligheten att ta ut kontanter i samband med dina inköp i K-matbutiker eller Neste K -trafikstationer (mera information: www.saastopankki.fi/kort)

 

Fridfull jul och gott nytt årtionde!

 

*8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu